• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Zmiany organizacji ruchu. Gdzie zaparkować?

26 sierpnia 2011
W sobote i niedzielę (27 i 28 bm.) będą wprowadzone w Radomiu zmiany organizacji ruchu. Ulice w okolicach lotniska będą zamknięte (oprócz autobusów i pojazdów upoważnionych). Dla widzów będą utworzone parkingi.

 

Mapa w większej rozdzielczości tutaj 

Organizacja ruchu kołowego

Aleja Wojska Polskiego od ronda Matki Bożej Fatimskiej do ronda Popiełuszki będzie wyłączona z ruchu samochodów osobowych i ciężarowych. Dopuszczony będzie na niej tylko ruch autobusów komunikacji miejskiej, pojazdów dowozu osób niepełnosprawnych (z logiem MZDiK) i innych upoważnionych pojazdów.

Dla ruchu będą w tych dniach zamknięte odcinki ulic: Porannej (wzdłuż terenu jednostki wojskowej), Ogrodniczej (od alei Wojska Polskiego do ulicy Reymonta), Reymonta (od ulicy Ogrodniczej do ulicy Skaryszewskiej), Odrodzenia (od ulicy Litewskiej do alei Wojska Polskiego) oraz Skaryszewskiej (od ulicy Słowackiego do granicy miasta). Dopuszczony będzie dojazd do okolicznych posesji, ruch pojazdów upoważnionych, a na ulicach Odrodzenia i Skaryszewskiej także autobusów miejskich. Ze względów bezpieczeństwa cała ulica Skaryszewska będzie objęta zakazem parkowania - pod rygorem odholowania pojazdów. Na odcinku ulicy Odrodzenia od alei Wojska Polskiego do ulicy Długojowskiej będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy (w kierunku ulicy Długojowskiej). Jezdnią tą będą kursowały autobusy miejskie.

W związku z zamknięciem alei Wojska Polskiego zostaną wyznaczone objazdy dla ruchu tranzytowego (drogi krajowe nr 9 i 12). Będą one poprowadzone przez centrum Radomia. Trasy objazdów zostaną oznakowane żółtymi tablicami.

Płatne parkingi dla widzów


Parkingi główne:

01
(około 1200 miejsc parkingowych):
     - tereny prywatne w miejscowości Sadków, wzdłuż terenu lotniska;

02 (łącznie około 2000 miejsc parkingowych):
     - ulica Małęczyńska od ulicy Lubelskiej do końca,
     - ulica Wrocławska od ulicy Małęczyńskiej do ulicy Chorzowskiej,
     - ulica Chorzowska od ulicy Lubelskiej do wiaduktu nad aleją Wojska Polskiego
       (parking dla niepełnosprawnych będzie na początku ulicy, a parking dla rowerów u zbiegu z ulicą Wrocławską),
     - teren Giełdy Rolnej przy ulicy Lubelskiej - parking dla autokarów;

03 (łącznie około 1700 miejsc parkingowych):
     - ulica Zubrzyckiego od ulicy Kozienickiej do ulicy Rodziny Ziętalów,
     - ulica Rodziny Ziętalów od ulicy Żółkiewskiego do Domu Pomocy Społecznej,
     - teren Strefy Ekonomicznej przy ulicy Kozienickiej;

04 (łącznie około 500 miejsc parkingowych):
     - ulica Żwirki i Wigury od ulicy 11 Listopada do końca (w kierunku północnym),
     - teren obok Komendy Wojewódzkiej Policji przy ulicy 11 Listopada;

05 (łącznie około 3000 miejsc parkingowych):
     - ulica Chrobrego od ulicy 11 Listopada do ulicy Daszyńskiego,
     - ulica Mierzejewskiego od ulicy Chrobrego do końca;
     - tereny Politechniki Radomskiej przy ulicy Chrobrego;

06
(około 100 miejsc parkingowych):
     - teren Automobilklubu Radomskiego przy ulicy Warszawskiej;

07 (łącznie około 400 miejsc parkingowych):
     - ulica Parkowa od ulicy Warszawskiej do amfiteatru,
     - teren przy ulicy Parkowej (po stronie parku);

08
(łącznie około 1500 miejsc parkingowych):
     - ulica Folwarczna od ulicy Czarnieckiego do Lasu Kapturskiego,
     - teren przy Lesie Kapturskim obok ulicy Folwarcznej (Koniówka);

09 (łącznie około 2000 miejsc parkingowych):
     - ulica Maratońska od ulicy Limanowskiego do ronda Łaskiego,
     - ulica Bulwarowa od Maratońskiej do ulicy Nizinnej,
     - ulica Dębowa od ulicy Maratońskiej wraz z parkingiem za cmentarzem,
     - teren obok zalewu przy ulicy Bulwarowej;

10 (łącznie około 350 miejsc parkingowych):
     - ulica Samorządowa od ulicy Hodowlanej do ulicy Kieleckiej,
     - ulica Hodowlana od ulicy Kieleckiej do ulicy Samorządowej;

11 (około 600 miejsc parkingowych):
     - teren Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej przy ulicy Wośnickiej;

12 (łącznie około 1600 miejsc parkingowych):
     - ulica Jana Pawła II od ronda Dmowskiego do ulicy Młodzianowskiej,
     - tereny przy ulicach Jana Pawła II i Wyścigowej (po stronie południowej i zachodniej).

Parkingi rezerwowe:


13 (około 150 miejsc parkingowych):
     - ulica Kędzierskiego od ulicy Kozienickiej do granicy miasta;

14 (łącznie około 400 miejsc parkingowych):
     - ulica Ofiar Firleja od łącznika z ulicą Barlickiego do parkingu obok cmentarza komunalnego,
     - parking obok cmentarza komunalnego przy ulicy Ofiar Firleja;

15 (łącznie około 600 miejsc parkingowych):
     - ulica Szarych Szeregów od mostu nad Potokiem Północnym do ulicy Radosnej;

16 (około 150 miejsc parkingowych):
     - ulica Narutowicza od ulicy Sedlaka do ulicy Kościuszki;

17 (łącznie około 1500 miejsc parkingowych):
     - ulica Łukasika od ulicy Kijewskiej do ulicy Wierzbickiej,
     - ulica Wierzbicka od ulicy Tartacznej do ulicy Frontowej oraz od ulicy Toruńskiej do ulicy Czarnoleskiej,
     - ulica Tartaczna od ulicy Wierzbickiej do końca.

W pierwszej kolejności będą zapełniane parkingi główne. Po wyczerpaniu miejsc na nich pojazdy będą kierowane na pobliskie parkingi rezerwowe. Trasy dojazdowe do parkingów zostaną oznakowane tabliczkami z symbolem parkingu oraz napisem Air Show. Żeby ułatwić kierowanie ruchem na skrzyżowaniach przez policjantów i strażników miejskich,  przyjezdni proszeni są o umieszczenie za przednimi szybami samochodów białej kartki formatu A-4.

Bilet parkingowy kosztuje 20 zł. Parkingi będą obsługiwali pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu. Bilety parkingowe z parkingów organizowanych w obydwa dni przez miasto Radom będą uprawniać do przejazdu autobusami komunikacji miejskiej (przez pięc osób)na odcinkach z parkingów do lotniska i z powrotem, jedynie w dniu ich wystawienia.

Kierowcyw autokarów wiozący zorganizowane grupy widzów proszeni są o kierowanie się na wyznaczony dla nich parking na terenie Giełdy Rolnej przy ulicy Lubelskiej (dojazd tylko od strony centrum miasta, przez wiadukt u zbiegu ulic Żeromskiego i Lubelskiej). Stamtąd jest możliwe dojście do lotniska pieszo. Autkoarów nie wolno stawiać na parkingach dla samochodów osobowych! Może bowiem wystąpić problem z przewożeniem takich grup autobusami miejskimi na pokazy (nie wszyscy mogą zmieścić się do autobusu razem z innymi pasażerami i grupy mogą się rozłączać).

Połączenia z lotniskiem

Przyjezdni, dojeżdżający do Radomia swoimi pojazdami, jak ci, którzy wybiorą podróż pociągami lub autobusami PKS, mogą dojechac na lotnisko z parkingów oraz dworców.

Z dworca PKP:

- linią P1 z przystanków Dworzec PKP (w zatoce obok poczty przy ulicy Beliny-Prażmowskiego)
  lub Poniatowskiego/Dworzec PKP (drugi przystanek w zatoce, obok zakładu fotograficznego),
  powrót do przystanku Dworzec PKP (w zatoce obok poczty przy ulicy Beliny-Prażmowskiego);
- linią 11 z przystanków Dworzec PKP (przy wysepce na placu Dworcowym)
  lub Poniatowskiego/Dworzec PKP (drugi przystanek w zatoce, obok zakładu fotograficznego),
  powrót do przystanku Dworzec PKP (przy budynku stacji paliw na placu Dworcowym);
- linią 14 z przystanku Dworzec PKP (przy wysepce na placu Dworcowym),
  powrót do przystanku Poniatowskiego /Dworzec PKP (pierwszy przystanek w zatoce, obok hotelu).

Z dworca PKS:

- linią P1 z przystanków Beliny-Prażmowskiego/Dw. PKS (po obu stronach ulicy),
  powrót do przystanku Dworzec PKP (w zatoce obok poczty przy ulicy Beliny-Prażmowskiego).

Z parkingu na ulicy Zubrzyckiego:
- linią P3 z przystanków Gołębiów/Rodziny Ziętalów (pętla końcowa przy ciepłowni), Zubrzyckiego (naprzeciw uczelni)
  lub Gołębiów / Zubrzyckiego (po stronie bloku),
  powrót do przystanków Gołębiów/Zubrzyckiego (naprzeciw bloku), Zubrzyckiego (po stronie uczelni)
  lub Gołębiów/Rodziny Ziętalów (pętla końcowa przy ciepłowni).

Z parkingu na ulicy Rodziny Ziętalów:
- linią P3 z przystanku Gołębiów/Rodziny Ziętalów (pętla przy ciepłowni), powrót do tego samego przystanku.

Z parkingu na terenie Strefy Ekonomicznej przy ulicy Kozienickiej:
- linią P3 z przystanków Gołębiów/Zubrzyckiego (po stronie bloku)
  lub Kozienicka / Zubrzyckiego (po stronie Strefy Ekonomicznej),
  powrót do przystanku Gołębiów/Zubrzyckiego (naprzeciw bloku).

Z parkingu na ulicy Żwirki i Wigury i terenie obok Komendy Wojewódzkiej Policji przy 11 Listopada:
- linią P2 z przystanku 11 Listopada/Żwirki i Wigury (obok bloku równoległego do ulicy),
  powrót do przystanku 11 Listopada/Sportowa (obok pierwszych bloków osiedla XV-lecia).

Z parkingu na ulicach Chrobrego, Mierzejewskiego i terenach Politechniki Radomskiej:

- liniami P2 i 21 z przystanków Chrobrego / Rapackiego (obok sklepu Żak)
  lub Chrobrego/Mierzejewskiego (po stronie Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej),
  powrót do przystanków Chrobrego/Mierzejewskiego (naprzeciw Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej)
  lub Chrobrego / Rapackiego (obok wieżowców osiedla Akademickiego);
- linią P6 z przystanków Chrobrego/Rapackiego (obok sklepu Żak)
  lub Chrobrego / Mierzejewskiego (po stronie Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej),
  powrót do przystanków Chrobrego/Mierzejewskiego (naprzeciw Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej)
  lub Rapackiego/Chrobrego (obok przedszkola za wieżowcami osiedla Akademickiego).

Z parkingu na terenie Automobilklubu Radomskiego przy ulicy Warszawskiej:

- linią 11 z przystanku Warszawska/11 Listopada (obok cmentarza i cerkwi), powrót do tego samego przystanku.

Z parkingu na ulicy Parkowej i terenie przy ulicy Parkowej:

- linią 11 z przystanków Warszawska/11 Listopada (obok cmentarza prawosławnego i cerkwi)
  lub Szarych Szeregów/Warszawska (po stronie budowanego kościoła),
  powrót do przystanków Szarych Szeregów / Warszawska (naprzeciw budowanego kościoła, przed wiaduktem)
  lub Warszawska/11 Listopada (obok cmentarza prawosławnego i cerkwi).

Z parkingu na ulicy Folwarcznej i terenie przy Lesie Kapturskim:
- linią P5 z przystanku Koniówka (na pętli po zachodniej stronie trasy E77), powrót do tego samego przystanku.

Z parkingu na ulicy Maratońskiej:

- linią P4 z przystanków Maratońska/Podhalańska (przed mostem), Maratońska/Dębowa (obok sklepu Biedronka)
  lub Maratońska/Limanowskiego (przed światłami, obok bloków),
  powrót do przystanków Maratońska/Limanowskiego (za światłami, naprzeciw bloków), Maratońska / Dębowa
  (za cmentarzem) lub Maratońska/Podhalańska (za mostem).

Z parkingu na ulicy Bulwarowej i terenie obok zalewu przy ulicy Bulwarowej:

- linią P4 z przystanków Bulwarowa / Długa (obok hotelu Gromada) lub Maratońska/Podhalańska (przed mostem),
  powrót do przystanków Maratońska/Podhalańska (za mostem) lub Bulwarowa/Długa (naprzeciw hotelu Gromada).

Z parkingu na ulicy Dębowej:

- linią P4 z przystanku Maratońska/Dębowa (obok sklepu Biedronka),
  powrót do przystanku Maratońska / Dębowa (za cmentarzem).

Z parkingu na ulicach Samorządowej i Hodowlanej:
- linią 5 z przystanku Kielecka/Wośnicka (po stronie szkoły, naprzeciw hali przemysłowej),
  powrót do przystanku Kielecka/Wośnicka (za światłami po minięciu hali przemysłowej).

Z parkingu na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej przy Wośnickiej:

- linią 5 z przystanku Kielecka/Wośnicka (po stronie szkoły, naprzeciw hali przemysłowej),
  powrót do przystanku Kielecka/Wośnicka (za światłami po minięciu hali przemysłowej).

Z parkingu na ulicy Jana Pawła II i terenach przy ulicy Jana Pawła II:

- linią P7 z przystanków Jana Pawła II/Sandomierska (za kładką dla pieszych, przy kwiaciarni)
  lub Grzecznarowskiego/Jana Pawła II (za rondem, po stronie kościoła),
  powrót do przystanków Jana Pawła II/Grzecznarowskiego (za rondem, obok stacji paliw)
  lub Jana Pawła II/Sandomierska (za kładką dla pieszych, obok pawilonu handlowego);
- linią 21 z przystanków Młodzianowska / Cisowa (naprzeciw wieżowca), Jana Pawła II / Sandomierska
  (za kładką dla pieszych, przy kwiaciarni) lub Grzecznarowskiego/Jana Pawła II (za rondem, po stronie kościoła),
  powrót do przystanków Jana Pawła II/ Grzecznarowskiego (obok stacji paliw), Jana Pawła II/Sandomierska
  (za kładką dla pieszych, obok pawilonu handlowego) lub Młodzianowska/ Cisowa (przed wieżowcem).

Z parkingu na terenie przy ulicy Wyścigowej:

- linią P7 z przystanków Wyścigowa/Czackiego (obok garaży) lub Wyścigowa/Jana Pawła II (naprzeciw bloków),
  powrót do przystanku Wyścigowa/Jana Pawła II (obok bloków, przed Domem Weterana Walki i Pracy).

Z parkingu na ulicy Kędzierskiego:

- linią P3 z przystanków Gołębiów/Zubrzyckiego (po stronie bloku)
  lub Kozienicka/Zubrzyckiego (po stronie Strefy Ekonomicznej),
  powrót do przystanku Gołębiów/Zubrzyckiego (naprzeciw bloku).

Z parkingu na ulicy Ofiar Firleja i parkingu obok cmentarza komunalnego przy ulicy Ofiar Firleja:

- linią 21 z przystanków Firlej/Cmentarz (wiata obok budynku kancelarii cmentarza)
  lub Ofiar Firleja/Barlickiego (obok lasu, po stronie cmentarza),
  powrót do przystanków Ofiar Firleja/Barlickiego (obok lasu, za ostatnimi zabudowaniami)
  lub Firlej/Cmentarz (przed wjazdem na parking naprzeciw bramy cmentarza).

Z parkingu na ulicy Szarych Szeregów:
- linią 11 z przystanków Szarych Szeregów/Warszawska (po stronie budowanego kościoła)
  lub Szarych Szeregów/Wernera (przed mostem, po stronie wytwórni betonów),
  powrót do przystanków Szarych Szeregów/Wernera (przed mostem, obok dworca autobusowego)
  lub Szarych Szeregów/Warszawska (naprzeciw budowanego kościoła, przed wiaduktem);
- linią P5 z przystanku Wernera/Mireckiego (obok marketu Obi),
  powrót do przystanku Wernera/Mireckiego (za mostem, naprzeciw parku);
- linią 17 z przystanku Wernera/Mireckiego (obok marketu Obi),
  powrót do przystanku Mireckiego/Wernera (obok parku, naprzeciw centrum handlowego).

Z parkingu na ulicy Narutowicza:
- liniami 5 i 11 z przystanków Narutowicza/Podwalna (obok siedziby Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych)
  lub Narutowicza/Kościuszki (obok Zespołu Szkół Budowlanych),
  powrót do przystanków Narutowicza / Kościuszki (naprzeciw Zespołu Szkół Budowlanych)
  lub Narutowicza / Podwalna (naprzeciw siedziby Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych).

Z parkingu na ulicy Łukasika:

- liniami 1 i 14 z przystanku Łukasika/Kijewskiej (obok budynku Powiatowego Urzędu Pracy),
  powrót do przystanków Limanowskiego/Maratońska (naprzeciw kościoła)
  lub Wierzbicka/Tartaczna (naprzeciw magazynów tytoniowych).

Z parkingu na ulicy Wierzbickiej:

- liniami 1 i 14 z przystanków Wierzbicka/Czarnoleska (naprzeciw sklepu Lidl), Wierzbicka/Szkoła (obok szkoły),
  Wierzbicka/Toruńska (za hipermarketem E. Leclerc) lub Wierzbicka/Tartaczna (obok magazynów tytoniowych),
  powrót do przystanków Wierzbicka/Tartaczna (naprzeciw magazynów tytoniowych), Wierzbicka / Toruńska
  (obok hipermarketu E. Leclerc) lub Czarnoleska/Wierzbicka (obok wieżowców).

Z parkingu na ulicy Tartacznej:
- liniami 1 i 14 z przystanku Wierzbicka/Tartaczna (obok magazynów tytoniowych).
  powrót do przystanku Wierzbicka/Tartaczna (naprzeciw magazynów tytoniowych).

Z pola namiotowego w Rajcu Poduchownym:

- linią 26 z przystanku Rajec/Szkoła (po stronie pola namiotowego) do przystanku Kozienicka/Zubrzyckiego
  (za światłami obok Strefy Ekonomicznej) i tam przesiadka do linii P3 lub do przystanku Kozienicka/Żółkiewskiego
  (za rondem) i tam (po przejściu na drugą stronę ulicy) przesiadka do linii P2, P6, 1, 17 i 21,
  powrót linią P3 do przystanku Gołębiów/Zubrzyckiego (naprzeciw bloku), przejście na przystanek Kozienicka /
  Zubrzyckiego (za światłami, obok osiedla domów jednorodzinnych) i tam przesiadka w autobus linii 26
  lub powrót liniami P2, P6, 1, 17 i 21 do przystanku Kozienicka/Żółkiewskiego (za rondem) i tam (po przejściu
  na drugą stronę ulicy) przesiadka w autobus linii 26.

Z pola namiotowego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (obok zalewu):

- linią P4 z przystanku Bulwarowa/Długa (obok hotelu Gromada),
  powrót do przystanku Bulwarowa/Długa (naprzeciw hotelu Gromada).

Z parkingów na ulicach Chorzowskiej, Wrocławskiej, Małęczyńskiej, na terenie Giełdy Rolnej oraz na terenach prywatnych w Sadkowie: dojście do lotniska pieszo (odległości od 100 metrów do około 1,5 kilometra).

Transport dla niepełnosprawnych

Dowóz osób niepełnosprawnych do lotniska będzie odbywał się komunikacją miejską (większość radomskich autobusów to pojazdy niskopodłogowe) i busami do przewozu osób niepełnosprawnych, będącymi w dyspozycji MZDiK. Przejazdy busami  będą odbywały się po uprzednich zgłoszeniach, dokonanych pod numerem 48 363-10-82 (w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30). Zgłoszenia powinny zostać dokonane najpóźniej jeden dzień przed imprezą - do 26 sierpnia br.

Przejazd busami MZDiK jest płatny i wynosi 1,10 zł za kilometr (brutto), ale nie mniej niż 7 zł. Dojazd do niepełnosprawnego pasażera w granicach administracyjnych Radomia jest bezpłatny.

Na terenie parkingu na ulicy Chorzowskiej będą wyznaczone osobne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *