• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Zwoleń będzie miał obwodnicę. Jako pierwszy rusza przetarg na projekt

5 czerwca 2020

Przez Zwoleń trudno dzisiaj przejechać. Miasto się korkuje, zwłaszcza w godzinach szczytu. Ma to zmienić obwodnica, na której zaprojektowanie właśnie rusza przetarg. Trasa będzie miała 9 km i pobiegnie po nowym śladzie.

 

Miasto się korkuje

Miasto się korkuje

 

Budowa obwodnicy została ujęta w Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Ogłoszenie o zamówieniu trafiło do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie zostanie wszczęte w najbliższych dniach.

Dziewięć kilometrów po nowym śladzie

To nowe zadanie, którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna. – Wykonane Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej wskażą wariantowy przebieg obwodnicy Zwolenia. Przewiduje się, że nowa droga zaprojektowana zostanie w układzie północ-południe, po wschodniej lub zachodniej stronie miejscowości. Początek obwodnicy planowany jest na węźle projektowanym na skrzyżowaniu DK79 oraz przyszłej drogi ekspresowej S12. Jednoznaczny przebieg trasy klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej – Małgorzata Tarnowska, wyjaśnia rzeczniczka mazowieckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad.

Bedzie ruch tranzytowy

Podstawowym celem budowy obwodnicy Zwolenia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 12 i 79. Działanie to jest powiązane również z realizacją innego obejścia miasta, bardziej na południe, czyli obejścia Lipska. – Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Zwoleniu. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego – wylicza rzeczniczka.

Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12 pomiędzy Radomiem a Puławami. Prace nad tym ciągiem również trwają.

kat

Fot. GDKiA Warszawa

 

Tags

Dodaj komentarz