• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

1% dla Przyjaciół Radomskiej Fary

31 marca 2010
Stowarzyszenie Przyjaciół Radomskiej Fary pomaga w integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Działa również na rzecz popularyzacji historii i współczesności światyni. Przyjaciele radomskiej fary

Stowarzyszenie Przyjaciół Radomskiej Fary działa od 2009 roku przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu. W swoich założeniach statutowych stowarzyszenie okresla swój cel jako prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji, znaczenia i roli zespołu radomskiej fary w historii miasta i kraju, poprawy jakości życia mieszkańców Miasta Kazimierzowskiego, pomocy w integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień.

- Działamy dopiero od roku i jesteśmy współorganizatorami jubileuszu 650-lecia fary. Współpracujemy z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowym naszego miasta. Organizujemy dni otwarte w naszym kościele w każdą trzecią sobotę miesiąca. Współorganizujemy koncerty muzyczne - mówi ks. Arkadiusz Bieniek.

Stowarzyszenie zapewnia pomoc w rozliczaniu zeznań podatkowych w kancelarii parafii przy ul. Rwańskiej 6 w każdą środę od godz. 15 do 18.

Stowarzyszenie Przyjaciół Radomskiej Fary
nr KRS: 00 00 31 72 28
26-600 Radom ul. Rwańska 6 tel. 048-3600495, 0 603 755 800
www.fara.radom.pl;e-mail:sprfara@wp.pl