20 lat Polski w Unii Europejskiej. MCSW Elektrownia zaprasza na wystawę „Zjednoczeni w sztuce”

19 czerwca 2024

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia zaprasza w piątek, 21 czerwca o godz. 18 na wernisaż wystawy „Zjednoczeni w sztuce – United in Art”. To międzynarodowa ekspozycja prac artystów z 12 krajów z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

 

fot. Materiały prasowe/MCSW Elektrownia

 

W tym roku mija okrągłe 20 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Było to ogromnie ważne wydarzenie w historii naszego kraju. Jubileusz ten jest doskonałą okazją do pokazania bogactwa kulturalnego naszego kontynentu i łączących nas wartości.

Więcej niż wystawa

"Zjednoczeni w sztuce" to więcej niż wystawa – to celebracja wspólnych wartości, które kształtują naszą wspólnotę. To również podróż przez różnorodność ludzkiego doświadczenia i wyobraźni. Połączenie odległych twórczych postaw, a jednocześnie tak sobie bliskich. Sztuka ma moc inspirowania, edukowania i łączenia ludzi ponad wszelkimi podziałami. Daje możliwość zanurzenia się w różnobarwności, odkrywania nowych perspektyw i doświadczenia mocy, jaka tkwi w uniwersalnym języku.

Celem tej wystawy jest przyjrzenie się sztuce jako potężnemu narzędziu promowania wartości, które jednoczą ludzi ponad granicami, kulturami i tradycjami. Każde prezentowane tutaj dzieło jest wyrazem nie tylko talentu i wizji artystów, ale także ich zaangażowania w budowanie świata opartego na wspólnych wartościach, zasadach i ideałach. Wystawa stanowi nie tylko hołd dla artystycznej kreatywności, ale również dla wspólnych ideałów, które leżą u podstaw Unii Europejskiej: godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów prawa, praw człowieka, solidarności i poszanowania różnorodności. To wyjątkowe wydarzenie jest symbolicznym spotkaniem wielu kultur.

Twórcze postawy trzynastu artystów z 12 europejskich krajów

W przestrzeni Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu pokazane zostały różne aspekty twórczych postaw 13 artystów z 12 europejskich krajów: Austrii, Bułgarii, Czech, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowenii i Szwecji. Przegląd ten jest wyjątkową okazją do pokazania licznej publiczności różnorodności działań artystycznych przez pryzmat współczesnej sztuki europejskiej. Ideą przyświecającą tej prezentacji jest spojrzenie na możliwości „łączenia się poprzez sztukę” między krajami Unii Europejskiej i w ten sposób budowania wspólnej tożsamości. Symboliczne ujęcie wielu tematów nie ma na celu komentowania problemów i wyzwań stojących przed współczesną Europą, ale pokazanie, że dystans między narodami możemy znacząco zmniejszyć. Wielka w tym rola artystów oraz sztuki, którą tworzą. Zachęcają nas do dialogu na temat naszej wspólnej przyszłości, a ich dzieła łączą nas ponad granicami i podziałami. Sztuka jest ważnym narzędziem integracji i dialogu europejskiego. Jest też dowodem na to, że w sercu każdej kultury bije uniwersalne pragnienie piękna, zrozumienia i wspólnoty.

 

 

 

 

 

 

Tags