Amfiteatr (widzę) ogromny?

29 września 2006
   Wizja przyszłości – tyle można na razie powiedzieć o projekcie przebudowy radomskiego amfiteatru. 


   Autorami projektu rozbudowy są Stanisław Lis, ekspert Polityki Regionalnej i Funduszy Unii Europejskiej oraz Lucyna Krupa, prezes Tarnowskiej Fundacji na Rzecz Kultury. Zaprezentowali oni w Radomiu dwa projekty modernizacji. Pierwszy dotyczy „serca” placówki, czyli obiektów przy ulicy Parkowej. - Rozbudowie poddana zostanie główna scena, która otrzyma wreszcie zadaszenie, widownia oraz budynek sceniczny – tłumaczy Stanisław Lis. - W budynku scenicznym powstanie pracownia artystyczna. Ważne będzie także usprawnienie ciągów komunikacyjnych pomiędzy sceną a widownią. Wszędzie zostaną wymienione instalacje wodno - kanalizacyjne, elektryczne i stolarka okienna. Projekt przewiduje też parking wzdłuż ulicy Parkowej.

   Całość przebudowy obliczono na ponad 10 milionów złotych. - Zakładamy, że 85 procent kosztów modernizacji, czyli ponad 9,5 miliona złotych pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – wyjaśnia Stanisław Lis. – A 15 procent, czyli wkład własny, wynoszący ponad 1,7 miliona złotych, da gmina.

   Drugi projekt odnosi się do rozbudowy Sceny „Obozisko” przy ul. Śniadeckich. Tutaj autorzy przewidzieli modernizację wolnostojącego budynku Oboziska, jego ocieplenie i położenie nowego dachu. W grę wchodzi też wymiana wszystkich instalacji. Koszt  remontu „małego” amfiteatru wyniesie ponad 700 tys. zł. 625 tysięcy pochodzić ma z Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsza, a wymagane przepisami 15 procent wkładu własnego (110 tysięcy złotych) przeznaczy miasto.- Te pieniądze umieścimy w przyszłorocznym budżecie – zadeklarował prezydent Zdzisław Marcinkowski. - Miejmy nadzieję, że radni zrozumieją potrzeby tej placówki.

   Autorem projektu dachu nad amfiteatrem jest Wojciech Gęsiak. - Starałem się aby była to konstrukcja lekka, oparta na trzech słupach – tłumaczy.

   Wszyscy autorzy nowej szaty amfiteatru określili swój projekt „na miarę możliwości miasta i wsparcia z zewnątrz”. Realizacja przewidziana jest na lata 2007 - 2008. - Dlatego już w październiku składamy odpowiednie wnioski do władz Mazowsza – zapowiada Grażyna Schabowska, dyrektorka placówki.