Bądź najlepszy – wybierz Politechnikę Radomską im. Kazimierza Pułaskiego *

9 lipca 2007
List Rektora
Drodzy Kandydaci – przyszli Studenci Politechniki Radomskiej! Witam Was na największej Uczelni w naszym regionie, posiadającej ponad 50-letnią tradycję. Od kilkudziesięciu lat tworzymy jej historię, dając wykształcenie na najwyższym poziomie kolejnym pokoleniom absolwentów. Prof. Mirosław Luft


Strukturę Politechniki Radomskiej tworzy 5 renomowanych Wydziałów, z których trzy są o profilu technicznym: Wydział Mechaniczny, Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia oraz Wydział Transportu, a także dwa o profilu humanistycznym: Wydział Ekonomiczny i Wydział Nauczycielski. Każdy z nich ma bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną na najwyższym, europejskim poziomie. Zainteresowani mają do wyboru 15 kierunków kształcenia na ponad 70 specjalnościach. Wiele z nich ma charakter unikalny w skali kraju. Nasi studenci kształceni są według najlepszych norm europejskich, co pozwala im zdobywać wiedzę i umiejętności kreowania swojej kariery zawodowej na trudnym i wymagającym rynku pracy XXI wieku. Wysoki poziom kształcenia na naszej Uczelni podkreśla także pozytywna akredytacja na wszystkich kierunkach kształcenia. Uważam, że wybór Politechniki Radomskiej przez młodych ludzi, jako kolejnego etapu kształcenia, jest wyborem bardzo dobrym.

Politechnika posiada ważny atut, który w dzisiejszych trudnych czasach na rynku pracy jest nie do przecenienia. Tym atutem jest wysoki stopień zatrudniania absolwentów Politechniki, także na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich. Według ubiegłorocznego rankingu tygodnika „Newsweek” nasza Politechnika uplasowała się na 19 miejscu w kraju w skali wszystkich uczelni oraz na 12 miejscu w kategorii samych uczelni technicznych. Tym większy to jest nasz sukces, bo w tworzeniu tego rankingu brali udział pracodawcy i firmy z całego kraju. Bogactwem Politechniki jest ponadto, doskonale wykształcona, nieustannie podnosząca swoje kwalifikacje kadra dydaktyczno-naukowa, niezwykle otwarta na młodych ludzi, ich indywidualne sposoby przyswajania wiedzy, oczekiwania i potrzeby. Dynamiczny rozwój tych wybitnych nauczycieli akademickich sprawił, iż trzy Wydziały naszej Uczelni: Wydział Ekonomiczny, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Transportu, mają prawa do nadawania stopnia naukowego doktora w określonych dyscyplinach nauki. Systematycznie rozwijamy warunki kształcenia. Nasi studenci zdobywają wiedzę korzystając z nowoczesnych urządzeń i technik nauczania. Odbywają praktyki w najlepszych firmach naszego kraju, ciesząc się coraz większym zaufaniem ze strony pracodawców. Baza lokalowa naszej Uczelni gwarantuje wysoki komfort studiowania. Posiadamy także rozbudowane zaplecze socjalne. Na potrzeby studentów przygotowaliśmy 4 akademiki dysponujące 1200 miejscami. Znajdują się w nich dobrze wyposażone pokoje, przeważnie 2-3osobowe – w każdym akademiku jest dostęp do Internetu, a także bary szybkiej obsługi i kawiarenki.

Od kilku lat na Politechnice Radomskiej obowiązuje system punktów ECTS, który jest normą w Unii Europejskiej. System ten pozwala uczelniom z całej Unii Europejskiej na wzajemne uznawanie osiągnięć studentów w nauce. Dzięki temu studenci Politechniki mają możliwość studiowania na europejskich uczelniach z gwarancją, że uzyskane przez nich ich wyniki będą uznawalne na uczelniach w kraju i za granicą.

Rozpoczęliśmy wdrażanie kompleksowego systemu informatyzacji Uczelni, po to, by w jak największym stopniu ułatwić Wam - naszym studentom, dostęp do wiedzy i sprawnej komunikacji. System obejmuje umieszczenie na każdym Wydziale kiosków multimedialnych, uruchomienie wirtualnego dziekanatu, zwiększenie funkcjonalności stron internetowych Politechniki, wprowadzenie Intranetu oraz w przyszłości elektronicznej legitymacji studenckiej. Wprowadziliśmy E-newsletter oraz system SMS, które mają na celu informowanie wszystkich sympatyków naszej Uczelni o ważnych wydarzeniach z jej życia. Czeka na Was bogato wyposażona Biblioteka, obejmująca książki, zbiory specjalne oraz prenumeraty pism krajowych i zagranicznych. Zdecydowana większość naszych zasobów bibliotecznych jest skomputeryzowana. Już w tym roku oddamy do Waszej dyspozycji nową, multimedialną, Centralną Bibliotekę Politechniki Radomskiej, która zdecydowanie ułatwi wszystkim dotarcie do niezbędnej wiedzy i nowinek branżowych zawartych w nowoczesnych zbiorach książkowych i czasopismach.

Studia to nie tylko nauka, to wspaniały okres poszerzenia własnych horyzontów. To czas, w którym poznajecie wiele interesujących ludzi, uczycie się pracy zespołowej, rozwijacie swoje talenty. Politechnika
Radomska stwarza ku temu ogromne możliwości. Poza zajęciami dajemy naszym studentom możliwość rozwoju ich zainteresowań, pasji i ambicji. Na naszej Uczelni działa szereg organizacji studenckich, 36 Kół Naukowych, samorząd studencki, AZS, dwa kluby studenckie, Studencki Klub Jeździecki oraz wiele innych. Warto z nich skorzystać, aby zachować na przyszłość nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także wspomnienia o swojej Uczelni – Politechnice Radomskiej.
Rektor
dr hab. inż. Mirosław Luft
prof. nadzw. Politechniki Radomskiej

* Artykuł sponsorowany przez Politechnikę Radomską