Bardzo długa przerwa w sesji

28 sierpnia 2007
Długa przerwa w sesji Rady Miejskiej. Radni spotkają się po raz trzeci w tym tygodniu jutro.

Stało się tak, gdy okazało się, że prezydent nie może uzyskać większości przy podjęciu uchwały w sprawie przekazania działki pod przedszkole. Opozycja zażądała, by najpierw wypowiedziała się w tej kwestii komisja gospodarki. Tymczasem komisji nie udało się powołać... wczoraj. Po przerwie obiadowej po godzinie piętnastej przewodniczacy rady zarządził przerwę do jutra do godz. 10.