Bezpieczeństwo dziecka

17 grudnia 2007
"Bezpieczeństwo dziecka" - to prezentacje komputerowae dla dzieci klas I i II,  zawierające wskazówki m.in: jak bezpiecznie pokonać drogę do szkoły.  Zestawy trafiły już do szkół z ośmiu powiatów.  Prezentacja ma formę animacji komputerowej

„Bezpieczeństwo dziecka” to zestaw profilaktyczno-edukacjuny opracowany w formie animacji komputerowej. Skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I-II). - Treści w nim zawarte uwzględniają bezpieczeństwo dziecka w trzech obszarach: w domu, podczas wypoczynku i w kontaktach z obcym – wyjaśnia Rafał Sułecki z zespołu prasowego KWP w Radomiu. Konieczność stworzenia projektu wynikła m.in. z doświadczeń i statystyk policyjnych, które podają, że coraz młodsze dzieci stają się ofiarami różnych wypadków i przestępstw. Materiał przygotowano z myślą o policjantach, którzy zapraszani do szkół i przedszkol uczą o zagrożeniach. - Zaprezentowanie spotów filmowych i krótki komentarz policjanta ułatwi dzieciom przyswajanie przedstawianych treści przekazywanych w trakcie lekcji prowadzonej przez nauczyciela – podkreśla Sułecki.

Zestaw "Bezpieczeństwo dziecka" już został przekazany do szkół na terenie powiatów: radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego. W najbliższym czasie trafi do szkół i przedszkoli pozostałych 20 powiatów garnizonu mazowieckiego

Program powstał przy współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Kuratorium Oświaty w Warszawie, Politechniką Radomską i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Radomiu.