• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Lotnisko w Radomiu. PPL ogłasza przetarg na budowę bazy paliw

14 października 2021

Przetarg na wykonanie w formule projektuj i wybuduj bazy paliw dla portu lotniczego w Radomiu ogłosiło Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Zamówienie obejmuje także dokumentację wykonawczą oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. PPL przewiduje zorganizowanie aukcji elektronicznej.

 

Budowa lotniska jest zaawansowana (fot. PPL)

 

PPL wymaga, aby przyszły wykonawca bazy miał co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, posiadał uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych. Kolejne wymagania to co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu i uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Dodatkowo przyszli wykonawcy muszą wykazać, że mają do dyspozycji projektanta z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz kolejnego w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Przyszły wykonawca musi mieć również do dyspozycji kierownika projektu, posiadającego wyższe wykształcenie techniczne oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów dotyczących budowy lub przebudowy obiektów kubaturowych, dróg, sieci: elektroenergetycznych, sanitarnych i telekomunikacyjnych, o łącznej wartości co najmniej 3 mln zł. Niezbędny będzie również kierownik budowy z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem, posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także kierownicy robót sanitarnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych i drogowych z co najmniej dwuletnim doświadczeniem na stanowiskach.

PPL czeka na oferty zainteresowanych udziałem w przetargu firm do połowy listopada. Zwycięzca będzie miał na wykonanie zadania osiem miesięcy.

bdb

 

Tags