• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Budżet Mazowsza na 2021 rok. Prawie 80 mln zł dla regionu radomskiego

20 grudnia 2020

78 mln zł dla regionu radomskiego zapisane zostało w budżecie województwa mazowieckiego. Pieniądze będą przeznaczone na inwestycje m.in. w szpitalach, edukacji i instytucjach kultury. Nie zabraknie również funduszy dla samorządów gminnych, powiatowych i OSP.

 

Największe inwestycje i zakupy planowane są w szpitalu na Józefowie

 

Największa pula pieniędzy w 2021 roku przeznaczona zostanie na inwestycje w służbie zdrowia. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, pandemia wymogła dostosowanie budżetu do nowych realiów. – Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość, ale chcemy przygotować nasze placówki, przynajmniej w tym aspekcie infrastrukturalnym, do nowych wyzwań. COVID-19 pokazał jak wielkie są potrzeby, zarówno jeśli chodzi o sprzęt, jak i dostosowywaniu oddziałów do walki z chorobami zakaźnymi. Warto podkreślić, że prawie jedną czwartą budżetu na ten cel stanowić będą środki unijne, które przeznaczymy na zakup aparatury medycznej, materiały ochrony osobistej oraz niezbędne prace remontowe – dodaje marszałek.

Rząd nie dał na szpital w Radomiu i szkołę w Garbatce

Niestety, jak zaznacza marszałek Struzik, nie wszystkie plany zostaną zrealizowane. - Upolitycznienie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych odbiło się również na subregionie radomskim - twierdzi Struzik. Jak już pisaliśmy, Mazowsze wnioskowało m.in. o wsparcie budowy SOR w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu (72 mln zł) i budowy nowej siedziby szkoły drzewnej w Garbatce-Letnisku (60 mln zł.). - Żaden z nich nie został wybrany. Nie zgadzamy się z tą decyzją, która podyktowana była politycznymi preferencjami, a nie merytoryką i obiektywną oceną. Nie poddajemy się i ponownie zawnioskujemy o wsparcie w ramach trzeciego naboru - zapewnia marszałek. 

– Budżet na 2021 r. jest budżetem prorozwojowym. Również w Radomiu nie zabraknie sporych inwestycji, zwłaszcza w naszym szpitalu wojewódzkim. Planujemy także remonty i modernizacje dróg. Wsparcie na rozbudowę swoich siedzib otrzymają też placówki kulturalne m.in. skansen w Radomiu czy muzeum we Wsoli. Największą inwestycją w zakresie edukacji będzie wyczekiwana budowa nowej szkoły w Garbatce-Letnisku – wymienia wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Najwięcej w służbie zdrowia

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie radomskim w 2021 roku władze Mazowsza przeznaczą ponad 14,5 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował będzie realizację projektu unijnego, w ramach którego pozyskał kolejne 90 mln zł. Jednym z jego partnerów jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, który do tej pory otrzymał już m.in. 75 sztuk specjalistycznego sprzętu. Dzięki wsparciu z UE w placówce prowadzone są także roboty remontowo-budowlane. Dodatkowo, dzięki aktywnemu udziałowi mieszkańców subregionu w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, szpital na Józefowie wzbogaci się o dwa ambulanse transportowe.

W szpitalu na Józefowie samorząd planuje: przebudować oraz zmienić sposób użytkowania część budynku niemieszkalnego na siedzibę Zespołu Rehabilitacji Dziennej, dział techniczny i archiwum na akta (10 mln zł), zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla poszczególnych oddziałów (ponad 1,5 mln zł), przebudowę układów wentylacji i klimatyzacji na potrzeby bloku operacyjnego (ponad 1,1 mln zł), informatyzację aptek (910 tys. zł), doposażenie w dwa ambulanse transportowe (462 tys. zł); w szpitalu w Krychnowicach - budowę przepompowni ścieków (400 tys. zł).

Ponad 18 mln zł na drogi

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie stanowią środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu radomskiego trafi ponad 18 mln zł.

Wśród zaplanowanych na 2021 rok inwestycji znalazły się: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738w miejscowości Regów Nowy do Wysokiego Koła w powiecie kozienickim (5 mln zł), remont drogi wojewódzkiej nr 725 w powiecie grójeckim (3,2 mln zł), budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca nad Wisłą (zakończenie prac nad dokumentacją na budowę 30-kilometrowego odcinka po nowym śladzie – 3,1 mln zł), remont drogi wojewódzkiej nr 744 w powiecie radomskim ( 1,8 mln zł),
remont drogi wojewódzkiej nr 733 w powiecie zwoleńskim (450 tys. zł).

W Przysusze, Wsoli i Radomiu

Na rozbudowę, modernizację i utrzymanie instytucji kultury w subregionie radomskim władze Mazowsza przeznaczą ponad 29 mln zł. Największe zaplanowane na ten rok inwestycje to: modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu (Muzeum Wsi Radomskiej) – 4,4 mln zł, budowa dwóch obiektów administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli – 3,6 mln zł, modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki, gdzie powstanie stała wystawa archeologiczno-historyczna Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – 867 tys. zł, adaptacja gotycko-renesansowych komnat  kondygnacji skrzydła północnego zamku szydłowieckiego do celów wystawienniczych w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – 335 tys. zł, przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – 146 tys. zł.

Dzięki mieszkańcom regionu, w ramach BOM zrealizowany zostanie projekt „Muzealny mini-ogród botaniczny – jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji” w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Koszt przedsięwzięcia to 472,5 tys. zł.

Na inwestycje w placówkach oświatowych w regionie radomskim władze Mazowsza przeznaczą prawie 14 mln zł. Największa pozycja to budowa nowej siedziby szkoły drzewnej w Garbatce-Letnisku. Tylko w przyszłym roku prace pochłoną ponad 13,6 mln zł.

kat, bdb

 

 

Tags