Caritas na rzecz innych

7 października 2007
Mieszkańcy miasta spotkali się w niedzielne popołudnie na deptaku, by bliżej poznać radomską Caritas. Organizacja pomaga najbardziej potrzbującym mieszkańcom diecezji już piętnaście lat. Śpiewają klerycy z seminarium


Impreza na ul. Żeromskiego miała formę festynu - występowały zespoły muzyczne, ludowe, formacje taneczne. Oklaskiwano kapelę "Halniacy", ogromne brawa zebrała grupa wokalno-muzyczna z Wyższego Seminarium Duchownego. Ale dominowała nie tylko zabawa - kolejki ustawiały sie do punktu, gdzie można było zmierzyć poziom cukru we krwi, zainteresowaniem cieszyły się badania mammograficzne, a także pokaz ratownictwa medycznego. Na zgłodniałych czekała darmowa grochówka.Pokaz udzielania pierwszej pomocy

Wieczorem w sali koncertowej UM wręczona została nagroda „Viventi Caritate” przyznawana przez Fundusz Biskupa Jana Chrapka działający przy Caritas Diecezji Radomskiej. W tym roku otrzymał ją Robert Telus, organizator imprez charytatywnych i założyciel fundacji Interregion pomagającej bezrobotnym i niepełnosprawnym. Do nagrody nominowano także: Janinę Dłuską współpracującą z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Radomiu oraz radomskie Hospicjum Królowej Apostołów.

Na final jubileuszu wystąpił w koencercie jubileuszowym Krzysztod Krawczyk.