• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Cenne zabytki z regionu radomskiego z certyfikatem i pieniędzmi na renowację

30 sierpnia 2021

30 zabytkowych obiektów z regionu radomskiego otrzyma 1,6 mln zł dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego na renowację i konserwację. Ich właściciele i zarządcy otrzymali certyfikaty potwierdzające ich wyjątkowe znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne.

 

W kasynie w Pionkach będą odnawiane elementy elewacji

 

Tegoroczny nabór cieszył się rekordowo dużym zainteresowaniem. Do urzędu marszałkowskiego wpłynęło z całego województwa aż 198 wniosków na łączną kwotę ponad 27 mln zł. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 166 z nich. Najwięcej wniosków zostało złożonych przez parafie oraz samorządy. Ostatecznie dofinansowanie otrzymały aż 154 obiekty. Wśród nich znalazło się 30 z Radomia oraz powiatów białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego radomskiego i szydłowieckiego. Łączna wartość dotacji to blisko 1,6 mln zł. Wśród zadań znalazły się, m.in. remonty elewacji budynków mieszkalnych i kościołów, remonty więźby dachowej oraz prace konserwatorskie.

 – Udało się uzyskać wsparcie m.in. na prace, które będą prowadzone we wnętrzach świątyń. I tu możemy wymienić np. konserwację polichromii u ojców Bernardynów w Radomiu czy drewnianej chrzcielnicy z 1726 r. w kościele w Ciepielowie. Na pomoc Mazowsza mogą liczyć też Pionki, w których dzięki 110 tys. zł dotacji uda się wyremontować elementy elewacji zabytkowego budynku dawnego kasyna urzędniczego – wymienia wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Ponadto w tym roku wsparcie z budżetu regionu pozwoli m.in. na remont konserwatorski zabytkowych pieców garncarskich w Iłży czy prace konserwatorsko-restauratorskie tabernakulum ołtarza głównego w kościele pw. Św. Mikołaja w Grabowcu oraz modernizację instalacji elektrycznej w drewnianym kościele pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie (pow. białobrzeski).

Dzięki pomocy z budżetu Mazowsza renowację przejdzie barokowy obraz „Ukrzyżowanie” z sanktuarium w Starej Błotnicy. Jak podkreśla ks. Piotr Urbanek, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP to już ostatni moment na przeprowadzenie konserwacji dzieła. – Obraz wymaga pilnych prac. Upływ czasu odcisnął na nim swoje piętno. Jestem bardzo zadowolony, że udało się uzyskać dotację, która pozwoli na uratowanie tego zabytkowego obrazu - tłumaczy duchowny.

W tym roku środki z budżetu Mazowsza można było pozyskać m.in. na wykonanie dokumentacji, na podstawie której będą przeprowadzane prace, zabezpieczanie i odnowienie zabytków, modernizacje różnych instalacji czy zakup materiałów budowlanych.

Certyfikat „Cenny zabytek Mazowsza” przyznawany jest przez samorząd województwa mazowieckiego. Oznaczone nim zabytki to obiekty, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza oraz mają wyjątkowe dla naszego regionu znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne.

kat, bdb

Tags