Chciałbyś być na ich miejscu?

23 listopada 2006

Zdarza się to niemal każdemu kierowcy; nie ma wolnego miejsca na parkingu - wjeżdża na to, które oznakowano kopertą. A jest ono przecież przeznaczone dla niepełnosprawnych. Dlatego autorzy kampanii społecznej pytają: "Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?"

Czy naprawdę chciałbyś być na ich miejscu? - Chcemy zwrócić uwagę na problem - wyjaśnia cele programu dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Egzaminowania Kierowców w Radomiu Mirosław Szadkowski. - Przyzwyczajenia jest bowiem bardzo trudno przełamywać. Musimy uświadamiać, że miejsce parkingowe dla niepełnosprawnego to żaden przywilej, że z pewnością nikt z nas tak naprawdę nie chciałby sie znaleźć w ich życiowej sytuacji.

Organizatorzy kampanii będą m.in. apelować do firm i instytucji o wyznaczenie specjalnych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych, uświadamiać problem, zwłaszcza młodym użytkownikom dróg, kontrolować zachowania kierowców.

2 Miejsce oznakowane kopertą i znakami pionowymi jest przeznaczone dla osoby z uprawnieniami, nie dla samochodu - przypomina zastepca naczelnika mazowieckiej "drogówki" Grzegorz Giziński. - Dotyczy to dróg publicznych i stref zamieszkania. Niestety, na przykład na wielkich parkingach pod marketami nie możemy karać kierowców, którzy zajmą miejsce niepełnosprawnym. Pozostaje nam tylko apelować do ich sumienia.

We wrześniu radomska Straż Miejska interweniowała w sprawie zajmowania przez nieuprawnionych miejsc parkingowych 200 razy, w październiku - 230. - Ukaraliśmy kierowców mandatami - wyjaśnia szef straży Sylwester Kiraga. - We wrześniu na 6 tys. zł., w październiku na 8 tys.

Często niepełnosprawni "użyczają" kart rodzinie, znajomym. - Mogą oni z nich korzystać tylko w przypadku, gdy podwożą niepełnosprawnego. Niepełnosprawny nie musi być właścicielem pojazdu, by wolno mu było zaparkować w specjalnie wyznaczonej kopercie - dodaje Grzegorz Giziński. 

bottom Komu wolno parkować na miejscu dla niepełnosprawnych? - Tylko osobom, które mają specjalną kartę parkingową - zaznacza Piotr Kociński z Ośodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. - Jest to nowy, zgodny z unijnymi wymogami wzór. Wydaje je (w ciągu 20 minut) wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu (p. nr 176). Trzeba mieć ze sobą orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ksero dowodu, jedną fotografię i 25 zł. Stare dokumenty są już nieważne.