Ciepło z wysypiska

20 września 2006

         Elektrociepłownia zasilana gazem wysypiskowym powstanie na terenie realizowanego przez spółkę Radkom Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych na Wincentowie. Przetarg na budowę obiektu wygrała firma Polimex-Mostostal S.A.

 Elektrociepłownia, która jest obiektem komplementarnym ZUOK, będzie mu dostarczać energię potrzebną do ogrzania wody przeznaczonej do celów technologicznych, socjalnych i centralnego ogrzewania, a także stanowić awaryjne źródło zasilania na wypadek przerw w dostawie przyłączy podstawowych.

  - Eelektrociepłownia zastąpi przewidzianą pierwotnie do budowy ciepłownię olejową - wyjaśnia prezes Radkomu Andrzej Chentko. - Pozwoli to na wyeliminowanie emisji spalin i przyczyni się do poprawy stanu środowiska. Pozytywny wpływ na środowisko będzie też miała utylizacja gazu wysypiskowego, pochodzącego ze składowiska odpadów komunalnych. Dzięki elektrociepłowni zmniejszą się także o ponad 13,5 proc. w skali roku koszty eksploatacji samego ZUOK. - To- zaznacza prezes  Chentko  - „przełoży się” bezpośrednio na ceny płacone przez mieszkańców za unieszkodliwianie odpadów. Nie bez znaczenia jest również fakt, że nadwyżki energii elektrycznej produkowanej przez elektrociepłownię na potrzeby ZUOK będą sprzedawane do sieci.

  Przypomnijmy również, że przygotowania do realizacji  samego ZUOK wkroczyły w ostatnią fazę – Radkom złożył w radomskim Urzędzie Miejskim wniosek o pozwolenie na budowę.