Dobre anioły na Michałowie

18 czerwca 2007
Świetlicę "Pod Dobrym Aniołem" ma od niedzieli dzieci i młodzież z Michałowa. To wspólne dzieło parafii św. Łukasza, spółdzielni mieszkaniowej i wolontariuszy. Anioły czuwają

Placówka  (126 m. kw. powierzchni) mieści się w bloku przy ul. Piastowskiej 3. Jeszcze do niedawna strach był tu zajrzeć; po wyprowadzce ostatniego lokatora - przychodni lekarskiej - pomieszczenia stały zaniedbane i niszczały. - Przekazaliśmy je w ręce księdza Wilka i skupionych wokół niego młodych ludzi - wyjaśnia prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Michałów Izabela Standowicz.Dzieci się nie nudziuły

- To bardzo potrzebne na osiedlu miejsce - zapewnia inicjator utworzenia świetlicy ks. Mariusz Wilk. - Chcemy, by najmłodsi mieszkańcy osiedla przychodzili tutaj na różne zajęcia, np. nauki języków obcych, mieli gdzie odrabiać lekcje, a także mogli spotkać się w kawiarence w koleżeńskim gronie.Andrzej Rosiewicz

Jak zapewnia ks. Wilk, powstanie świetlicy nie byłoby możliwe bez wsparcia nie tylko władz spółdzielni, ale także samych mieszkańców i wolontariuszy z parafialnej grupy Caritas. - Wygraliśmy konkurs "Działaj lokalnie" i mogliśmy przeznaczyć pieniądze na zagospodarowanie pomieszczeń. Teraz liczymy również na wsparcie miasta, pani prezydent Kwiecień zapewniła nas, że będzie to możliwe - dodaje ks. Wilk.

Otwarcie placówki poprzedziło osiedlowy festyn. Na boisku PSP nr 8 ustawiono estradę, gdzie prezentowały się zespoły muzyczne, była loteria fantowa, konkursy i konkurencje sprawnościowe dla rodzin. Atrakcją festynu był występ Andrzeja Rosiewicza.