Duże zmiany w elektronicznym systemie zarządzania oświatą. Nowe moduły e-dziennika

4 lutego 2019

O szereg nowych funkcji (m.in. aplikację mobilną) usprawniających kontakt szkół z uczniami i ich rodzicami, czy ułatwiających wprowadzanie nowych metod pracy z młodzieżą, wzbogaci się wkrótce radomski Zintegrowany System Zarządzania Oświatą. Największe zmiany będą dotyczyły elektronicznego dziennika.

  130115szkola   - Zintegrowany System Zarządzania Oświatą, który funkcjonuje w Radomiu od kilku lat, doskonale się sprawdza. Świadczą o tym statystyki. To sto tysięcy założonych kont, wiele milionów wejść i około 1,5 mln informacji rocznie, jakimi wymieniają się nauczyciele i rodzice uczniów naszych szkół. Postanowiliśmy zrobić kolejny krok i poszerzamy katalog usług o kolejne funkcje. M.in. zostanie uruchomiona specjalna aplikacja mobilna– wyjaśnia prezydent Radosław Witkowski. Rozbudową i utrzymaniem systemu zajmie się konsorcjum firm Vulcan, Librus i Wolters Kluwer Polska, z którym miasto zawarło nową umowę dotyczącą tych kwestii. Nowe aplikacje i nowe funkcjonalności zostaną uruchomione wiosną. Największe zmiany będą dotyczyły funkcjonowania dziennika elektronicznego, który stanie się dodatkowo unikalnym w skali kraju mobilnym centrum kontaktu szkół z uczniami i rodzicami. - W nowej wersji systemu każdy rodzic i uczeń będzie mógł pobrać na swój smartfon pracujący w systemie Android lub iOS specjalną aplikację mobilną, dzięki której wszystkie najważniejsze informacje będzie otrzymywał w czasie rzeczywistym. Automatycznie, bez konieczności każdorazowego logowania się, aplikacja wyświetli użytkownikowi powiadomienia o nowych zdarzeniach. Ma to ogromne znaczenie dla poprawy komunikacji, np. dotyczących informowania o zmianach w planach lekcji, zastępstwach, zadaniach domowych itp. oraz dla bezpieczeństwa, np. w zakresie szybkiego przekazania informacji o nieobecności dziecka w szkole - tłumaczy Mariusz Krawczyk, kierownik Biura ds. Systemów i Projektów Oświatowych Współfinansowanych przez UE. Rozbudowany system ma też pomóc w rozpoznawaniu indywidualnych predyspozycji uczniów i znalezieniu najlepszej dla każdego z nich strategii uczenia się. Za pomocą zestawów nowoczesnych testów dla każdego dziecka zostanie przygotowany jego indywidualny profil, który wraz z bibliotekami metod i technik pracy zostanie udostępniony pracującym z nim nauczycielom oraz rodzicom. Dodatkowo, obecne w szkołach dzienniki elektroniczne zostaną rozbudowane o nowe moduły, m.in. monitorujące realizację podstawy programowej i służące prowadzeniu dziennika pedagoga. Zostanie także rozbudowana aplikacja iPrzedszkole. Rodzicom i nauczycielom zostaną udostępnione materiały dydaktyczne, w tym scenariusze zajęć. Będzie też możliwość wykonywania interaktywnych ćwiczeń w przedszkolu, a także w domu. Rozbudowany Zintegrowany System Zarządzania Oświatą usprawni także korzystanie z biblioteki szkolnej oraz ułatwi prowadzenie analiz wyników egzaminów w poszczególnych szkołach i prowadzenie dokumentacji finansowej, Korzystanie ze wszystkich funkcji, podobnie jak do tej pory, będzie bezpłatne. Źródło: UM Radom
Tags