Reklama
Reklama
Reklama

Dużo pieniędzy od marszałka

2 stycznia 2008
Dostaniemy pieniądze na lotnisko, adaptację "Elektrowni", modernizację placówek oświatowych, budowę dróg. Takie zapisy znalazły się w pryszłorocznym, uchwalonym wczoraj budżecie Mazowsza. Jest on rekordowo wysoki. Są pieniądze dla

Łączna kwota wydatków wynosić będzie prawie 3,4 mld zł, z czego aż 34,3 proc. przeznaczono na inwestycje. - Najwięcej środków zaplanowano na: transport i łączność - 1,2 mld zł. Na ochronę zdrowia i działania z zakresu polityki społecznej - ponad 281 mln zł. Kolejne 70 mln zł na ten cel zapisano w rezerwie celowej. Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zarezerwowano natomiast 178 mln zł, a na oświatę i wychowanie - 148,5 mln zł - informuje rzeczniczka marszałka Marta Milewska.

Na działania inwestycyjne dotyczące infrastruktury lotniska na Sadkowie dostaniemy 15 mln zł, (ale lotnisko w Modlinie poprzez powyższenie kapitału zakładowego spółki, w której marszałek ma udziały - 60 mln zł), na prace adaptacyjne w Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" 1 mln 160 tys. zł. Przebudowywane będą także drogi wojewódzkie Klwów - Szydłowiec, Przytyk - Gózd, Radom - Potworów. Na pieniądze może także liczyć Centrum Doskonalenia Nauczycieli (351 tys. zł na modernizację budynku) i Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących przy ul. Struga (700 tys. zł na utworzenie pracowni wczesnego wspomagania dzieci z dysfunkcją wzroku). Spośród "marszałkowskich" szpitali na razie radni zauważyli tylko potrzeby  Psychiatryczneego ZOZ-u w Krychnowicach, przyznając mu 3,7 mln zł na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Jednak szpital na Józefowie będzie mógł jeszcze skorzystać z rezerwy budżetowej.

Reklama