• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Dwie nowe wystawy w „Malczewskim”. „Dzikie ostępy” i „Gawęda tatrzańska”

2 maja 2021

„Dzikie ostępy Leopolda Pac-Pomarnackiego” i „Gawęda tatrzańska Tytusa Chałubińskiego” to dwie nowe ekspozycje, które przygotowuje Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Otwarcie obu  zaplanowano na 11 maja. To, jak będzie przebiegało, zależy od obowiązujących obostrzeń.

 

fot. RDPL Radom

 

Pierwsza z ekspozycji nosi tytuł „Dzikie ostępy Leopolda Pac-Pomarnackiego”, a przygotował ją Marek Słupek, kierownik działu przyrody muzeum we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych i Nadleśnictwem Radom. Głównym założeniem jest zaprezentowanie dokonań legendarnego przyrodnika, który związany był z Kresami i Radomiem. Leopold Pac-Pomarnacki to radomski przyrodnik, leśnik, ornitolog i myśliwy.

Druga wystawa to „Gawęda tatrzańska Tytusa Chałubińskiego”, której kuratorem jest Grzegorz Kościelniak. Zwiedzający zapoznają się bliżej z postacią doktora Tytusa Chałubińskiego, urodzonego w Radomiu współtwórcy Towarzystwa Tatrzańskiego i jednego z pierwszych badaczy przyrody tatrzańskiej.

- Serdecznie zapraszam licząc na to, że muzea zostaną otwarte, a nasi zwiedzający będą mogli zobaczyć te wystawy na żywo – mówi Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Znany, szanowany i zacny

- Leopold Pac-Pomarnacki w środowisku przyrodniczym, leśnym i łowieckim uchodził za osobę znaną, szanowaną i zacną, o której mówiło się tylko w ciepłych słowach, a czego wyrazem i ukoronowaniem było ufundowanie i odsłonięcie tablicy wraz z obeliskiem przy siedzibie RDPLw Radomiu. Organizowany też był w Radomiu ogólnopolski konkurs ornitologiczny nazwany jego imieniem, a od 1998 roku jedna z ulic Radomia nosi imię Leopolda Pac-Pomarnackiego. - W 2015 roku wydaliśmy monografię dotyczącą jego życia, działalności i twórczości. Niezmiernie jest nam miło, że w tym roku udało się doprowadzić wspólnie z muzeum do powstania wystawy o tej szczególnej osobie – podkreśla Andrzej Matysiak, dyrektor RDPL w Radomiu.

Leśnik, Sybirak, pisarz, żołnierz

Bohater „Dzikich ostępów” urodził się w 1907 roku na Litwie, był pracownikiem Lasów Państwowych w Radomiu, Sybirakiem, pisarzem, żołnierzem Armii Andersa i uczestnikiem walk o Monte Cassino. Muzeum posiada bogate zbiory dotyczące osoby Leopolda Pac-Pomarnackiego, w tym dokumenty osobiste, także z czasów tułaczki wojennej, pamiątki i dokumenty rodzinne, dokumenty służbowe, bogatą korespondencję prywatną i dotyczącą wydawnictw, niezwykle cenne rękopisy, w tym zeszyty, notatki, i unikalne atlasy ptaków i jaj. W zasobach muzeum są też maszynopisy, czasopisma, książki i inne wydawnictwa oraz również unikalny zbiór fotografii przyrodniczych i rodzinnych wykonanych przez Leona Pac-Pomarnackiego.

- W centralnej części ekspozycji będzie znajdowała się specjalnie przygotowana konstrukcja w formie pnia potężnego dębu, w którym zaprezentowane zostaną zbiory oologiczne (jaj ptasich) Leopolda Pac-Pomarnackiego. Motyw drzewa symbolizuje równocześnie początek pasji kolekcjonerskiej Pomarnackiego rozpoczętej poprzez zbiór jaj wróbla spośród resztek bocianiego gniazda zrzuconego
z drzewa po burzy. Symbolika ta jest szersza dotyczy bowiem całokształtu zainteresowań przyrodniczych i związanej z nimi kariery zawodowej, sięgających korzeniami do wczesnych lat życia bohatera – wyjaśnia Marek Słupek, kurator wystawy.

Znany radomianin

Druga ekspozycja to „Gawęda tatrzańska Tytusa Chałubińskiego”. Tytus Chałubiński to urodzony w Radomiu polski lekarz, profesor patologii, botanik, działacz społeczny i polityczny, filantrop, wykładowca akademicki, filozof medycyny, taternik i miłośnik przyrody, powstaniec węgierski, pisarz. Jako pierwszy lekarz pochodzenia polskiego zdobył międzynarodową sławę i poważanie.

- Wystawa to zbiór pamiątek po doktorze, obrazów przedstawiających różne miejsca jego życia, a przede wszystkim jego ukochane Zakopane. Zwiedzający zobaczą oryginalne, należące do doktora stetoskop i inne akcesoria medyczne, okulary, laskę czy ciupagę. Przedstawiony zostanie także wątek radomski. Centralnym punktem ekspozycji będzie zaaranżowany gabinet Tytusa Chałubińskiego – opisuje Grzegorz Kościelniak, kurator wystawy.

bdb, kat

 

 

 

Tags