• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Dwie wystawy w „Elektrowni”. Artyści z językiem geometrii i Jan Berdyszak

28 lutego 2018

MCSW „Elektrownia” zaprasza w piątek, 2 marca, na dwie ważne wystawy: prac przekazanych Elektrowni przez twórców – uczestników Międzynarodowego Pleneru dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii w 2017 roku oraz „Międzywartości” Jana Berdyszaka.

    brzoska   Spotkanie pod hasłem „Światło w geometrii” odbyło się we wrześniu 2017 roku w Radziejowicach i jako trzydzieste piąte miało charakter jubileuszowy. Zgromadziło też rekordową liczbę 49 artystów z dziesięciu krajów świata: Austrii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji i Węgier. "Wystawa prezentuje dzieła wszystkich uczestników pleneru dowodząc różnorodności postaw poszczególnych twórców i kierunków ich zainteresowań. Można będzie na niej spotkać nie tylko obrazy, grafiki i formy trójwymiarowe, ale też obiekty, których istotą jest ruch, czy kolor jako odbicie światła. Pokaz jest bogaty w tak bardzo odmienne propozycje traktowania geometrii i posługiwania się światłem, że trudno niekiedy znaleźć dla sąsiadujących ze sobą prac wspólny mianownik. Są tu obiekty niosące spokój i wyciszenie, są prace pełne dynamiki i ekspresji, zagadkowe i niepokojące, a także skupione, medytatywne, nawet przesycone mistycyzmem. Warto tę sztukę zobaczyć i przeżyć, znajdując w niej dla siebie to, co najbliższe, co by się chciało znaleźć" - zachęca kuratorka ekspozycji Bożena Kowalska. Z kolei o twórczości Jana Berdyszaka pisze Tamara Ksiązek-Woxniak tak: "(Artysta) jest jednym z najwybitniejszych zjawisk sztuki nowoczesnej i ponowoczesnej w kraju i na świecie. (...) wypowiadał się w różnych dziedzinach: grafice, malarstwie i rysunku, realizował obiekty przestrzenne, tworzył instalacje i scenografie teatralne. Zajmował się problemami obiektu, przestrzeni, przezroczystości, światła, ciemności i cienia; nieobecności, niewyraźności i dysbarwności. Uprawiał refleksję teoretyczną, w której analizę sztuki przesuwał do nieprzeczuwalnych przed nim granic. Te działania wynikają z przekonania twórcy, iż każda myśl ludzka pochodząca ze sztuki czy też włączona w zakres filozofii poszerza przestrzeń naszego rozumienia świata i siebie, naszej wyobraźni i relacji z innymi ludźmi, a dzieło i realizowane przez nie wartości – mogą stać się sposobem doświadczania świata". Z obszernej twórczości Jana Berdyszaka, trwającej nieprzerwanie od początku lat 60. XX wieku do 2014 roku, do prezentacji w Elektrowni wybrano jeden z wielu problemów. Wystawa zatytułowana "Międzywartości" podejmuje problem obecności człowieka w kontekście jego relacji ze światem - bowiem międzywartości – to w rozumieniu artysty sieć możliwych powiązań, relacji i stanów w dziele i u odbiorcy. Otwarcie pierwszej z wystaw o godz.16, drugiej o 17. Fot. Materiały prasowe (MCSW "Elektrownia")  
Tags