• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Fabryka Broni ma nowego prezesa. Piotr Szczepański kierował Agencją Mienia Wojskowego

30 kwietnia 2021

Piotr Szczepański, dotychczasowy szef Agencji Mienia Wojskowego Rewita został nowym prezesem Fabryki Broni w Radomiu. Dzisiaj rada nadzorca spółki wybrała go w konkursie spośród ośmiu kandydatów ubiegających się o tę funkcję.

 

Fot. archiwum

 

Zakończyło się również postępowanie konkursowe na stanowisko członka zarządu „Łucznika”, którym został Seweryn Figurski.

Piotr Szczepański jest radomianinem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe na Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowe Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2018 roku pełnił w AMW Rewita funkcje wiceprezesa, a następnie prezesa zarządu. W latach 2016-2018 zatrudniony był na stanowisku dyrektora, a następnie zastępcy dyrektora departamentu prawnego MON. W latach 2010-2016 piastował stanowisko zastępcy dyrektora pionu inwestycyjno-gospodarczego oraz dyrektora pionu prawno-administracyjnego RTBS Administrator w Radomiu.

Tylko nie polityk

Przypomnijmy: rada nadzorca FB rozpisała konkurs na prezesa firmy po tym, jak odwołała z tej funkcji Adama Suligę. Z kolei tę dymisję poprzedziły krytyczne publikacje prasowe, głównie w portalu onet.pl, gdzie opisano m.in. liczne wady i braki w produkowanym przez spółkę karabinku Grot, a także politykę kadrową, w tym zatrudnianie w "Łuczniku" licznych osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością. W warunkach konkursowych rada nadzorcza określiła, że kandydaci ubiegający się o fotel szefa Fabryki Broni: "nie mogą pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego (...); wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz (...); być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze".

bdb, kat

Tags