Inwestycje pójdą w miliardy

27 sierpnia 2007
Budowa portu lotniczego, stadionu na Koniówce oraz dróg to najważniejsze punkty z planu inwestycyjnego na lata 2007-2013, który opracowała rządzaca Radomiem ekipa Andrzeja Kosztowniaka. Dziś o dokumencie mają dyskutować i przyjąć jego ostateczną wersję radni. W Radomiu będzie wiele budów


Wcześniej plan został przedstawiony parlamntarzystom i radnym sejmiku województwa mazowieckiego. - Nie było większych uwag – mówi o spotkaniu, które z udziałem przedstawiceli tych gremiów odbyło się na zaproszenie prezydenta, Andrzej Kosztowniak. - Plan jest katalogiem najważniejszych dla miasta inwestycji – podkreśla prezydent.

Autorzy programu inwestycyjnego zakładają, że budowa lotniska cywilnego na Sadkowie będzie kosztować do 2009 r. kasę miasta 32 mln zł, w tym 12 mln radni już na ten cel przeznaczyli dokapitalizując spółkę Port Lotniczy Radom. Oczywiście, ta kwota jest zaledwie ułamkiem tego, ile port faktycznie będzie kosztować. Przypomnijmy, że decyzją Zarządu Mazowsza i Komisji Europejskiej Radom nie może ubiegać się na budowę lotniska o fundusze unijne. Prezydnt ciągle ma nadzieję, że do spółki wejdzie z kapitałem marszałek Mazowsza, a także, że miastu uda się pozyskać inwestorów prywatnych.


37,5 mln zł chce przeznaczyć prezydent na budowę centrum sportowego przy ul. Czarnieckiego, zakłada też że uda się pozyskać dofinasowanie z UE. - W sprawie centrum rozmawiamy w Ministerstwie Sportu, które deklaruje wsparcie – zapewnia A. Kosztowniak.

Najwięcej pieniędzy z budżetu miasta – niemal 514 nln zł - chce prezydent przeznaczyć na przebudowę i modernizację dróg i ulic, w tym m.in Żółkiewskiego, 1905 r., Młodzianowskiej, Warszawskiej, Chrobrego, Malczewskiego, Wałowej, Placu Jagiellońskiego. W wieloletnim planie inwestycyjnym ujęto również m.in. budowę siedziby dla szkoły  muzycznej i modernizację amfiteatru.

Wartość wszystkich inwestycji ma wynieść 1 mld 92 mln zł, w tym z kasy miasta ma pochodzić 446,7 mln zł, a 644,7 mln zł z funduszy unijnych.