Komendat po godzinach

23 października 2007
Kom. Marcin Mąkąsa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu został finalistą IV edycji konkursu policjantów służb dyżurnych „Komendanci po godzinach”. Najlepsi zostali nagrodzeni


Konkurs, którego celem było zweryfikowanie przygotowania zawodowego dyżurnych jednostek podległych KWP w Radomiu przeprowadzono w dwóch etapach. - Podczas pierwszego, który odbył się w maju i czerwcu, 232 policjantów służb dyżurnych z jednostek całego garnizonu mazowieckiego zdawało test sprawdzający ich wiedzę i przygotowanie zawodowe – informuje Aleksandra Banaszczyk z zespołu prasowego KWP.

W finale o miano najlepszego dyżurnego zmagało się trzynastu dyżurnych, którzy w pierwszym etapie uzyskali najwyższą ilość punktów. W konkurencjach finałowych wzięło udział trzech policjantów z Radomia: kom. Marcin Mąkosa (KWP w Radomiu),  podinsp. Grzegorz Pawlik (KWP w Radomiu),  Marek Jędrasek (KMP w Radomiu).

Finaliści zostali poddani testom z wiedzy zawodowej i z zakresu umiejętności pracy w policyjnych systemach informatycznych. Przygotowywali autoprezentację i odpowiadali na pytania członków komisji konkursowej.

- Zwycięzcą IV edycji konkursu „Komendanci po godzinach” został kom. Marcin Mąkosa, drugie miejsce zajął asp. Krzysztof Hincman, a trzecie miejsce podinsp. Grzegorz Pawlik. Dla dyżurnych, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca komendant wojewódzki policji w Radomiu insp. Igor Parfieniuk ufundował nagrody pieniężne: 1200 zł za pierwsze miejsce, 1000 zł za drugie i 800 zł za trzecie – wyjaśnia Banaszczyk.

Nagrody wręczył z-ca komendanta wojewódzkiego policji nadkom. Rafał Batkowski, który wszystkim finalistom pogratulował udziału w finale oraz wyrównanej rywalizacji.