• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Który zabytek zasługuje na miano najlepiej odnowionego? Marszałek ogłasza konkurs

1 czerwca 2021

„Renowacja Roku Zabytków Mazowsza” – tak nazywa się konkurs organizowany przez samorząd województwa mazowieckiego, którego pierwsza edycja właśnie ruszyła. Zgłoszenia można przesyłać do końca sierpnia, a najlepsze renowacje otrzymają nagrody.

 

Kamienicę Deskurów z na radomskim Rynku pewnością można zaliczyć do świetnie odnowionych zabytków

 

– Renowacje zabytków to zadanie bardzo trudne i wymagające. Dlatego chcemy docenić najlepiej odnowione zabytki na Mazowszu, które będą dobrym przykładem i inspiracją dla innych właścicieli obiektów zabytkowych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Bogaty region

Mazowsze to region bogaty w perełki architektoniczne i obiekty zabytkowe. Z danych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków wynika, że w województwie znajduje się ponad 6 tys. obiektów zabytkowych w grupie zabytków nieruchomych. Są to zarówno pojedyncze obiekty, jak i ich zespoły czy też całe układy urbanistyczne.

– Stan zachowania i konserwacji tych obiektów jest bardzo różny. To nasza odpowiedzialność, aby zachować je dla przyszłych pokoleń. Właśnie dlatego każdego roku wspieramy właścicieli obiektów zabytkowych, przeznaczając środki z naszego budżetu na renowację i konserwację zabytków. Tylko w ubiegłym roku na prace konserwatorskie przy 90 zabytkach przeznaczyliśmy 7 mln zł, a w tym kolejnych 11 mln zł – wylicza marszałek Struzik.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk zgodnie z prawem opieka nad zabytkami, czyli wszelkiego typu prace badawcze, konserwatorskie spoczywają na ich właścicielach. – Organizując ten konkurs chcemy nie tylko nagrodzić te najlepiej odrestaurowane, ale równocześnie stworzyć swoistą listę dobrych praktyk i przykładów dla innych właścicieli zabytków, którzy dopiero przystępują do renowacji. Dlatego zachęcam do udziału w konkursie i pokazania efektów przeprowadzonych prac – dodaje.

  1. akie zabytki można zgłaszać?

W konkursie mogą wziąć udział właściciele lub podmioty posiadające obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków i znajdujące się na terenie województwa mazowieckiego. Warunkiem jest, aby prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy tych zabytkach zakończone zostały nie wcześniej niż po 1 stycznia 2018 roku. Do udziału w konkursie może zostać zgłoszony obiekt spełniający poniższe warunki:

  • jest zabytkiem nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków indywidualnie lub jako historyczny zespół budowlany;
  • prace odtworzeniowe przeprowadzane przy zabytku mogą dotyczyć jedynie części zabytku, a nie stanowić głównego zakresu prac, z wyłączeniem stolarki okiennej, więźby dachowej i pokrycia dachowego, przy których prace odtworzeniowe mogą stanowić główny zakres lub jego część.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 31 sierpnia złożyć komplet dokumentów określonych w regulaminie. Można je wysyłać za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”.

Na zwycięzców czekają nagrody finansowe ufundowane przez samorząd województwa mazowieckiego. I nagroda w wysokości – 15 tys. zł, II – 12 tys. zł, a III – 10 tys. zł.

oprac. (kat)

 

Tags