• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Leopold Pac-Pomarnacki będzie bohaterem wystawy w „Malczewskim”. Był przyrodnikiem, leśnikiem i ornitologiem

3 stycznia 2021

Muzeum im. Jacka Malczewskiego wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu przygotowują wystawę pt. „Dzikie Ostępy” poświęconą Leopoldowi Pac-Pomarnackiemu. Będzie ona częścią ekspozycji poświęconej innego słynnego radomianinowi, Tytusowi Chałubińskiego w 200-lecie jego urodzin. Otwarcie planowane jest na wiosnę.

 

 

Głównym założeniem wystawy jest zaprezentowanie dokonań legendarnego przyrodnika, który związany był z Kresami i Radomiem. Leopold Pac-Pomarnacki to radomski przyrodnik, leśnik, ornitolog i myśliwy. Urodził się w 1907 roku na Litwie, był pracownikiem Lasów Państwowych w Radomiu, Sybirakiem, pisarzem, żołnierzem Armii Andersa i uczestnikiem walk o Monte Cassino. Pierwsze lata życia spędził w Wilnie, gdzie uczęszczał do szkół razem z Czesławem Miłoszem. Pisał i publikował książki i artykuły o tematyce przyrodniczej. W 1937 roku przeprowadził się do Radomia i podjął pracę w Lasach Państwowych. Uczestniczył w walkach w czasie II wojny światowej, był internowany oraz zesłany do pracy w kopalni w Workucie, aby wkrótce dołączyć do Armii Andersa. Po okresie wojennym powrócił do Radomia, aby dalej pracować i realizować się, jako leśnik, przyrodnik i publicysta.

Bogate zbiory w muzeum

- Radomskie muzeum posiada bogate zbiory dotyczące Pac-Pomarnackiego, w tym dokumenty osobiste, także z czasów tułaczki wojennej, pamiątki i dokumenty rodzinne, dokumenty służbowe, bogatą korespondencję prywatną i dotyczącą wydawnictw, niezwykle cenne rękopisy, w tym zeszyty, notatki, i unikalne atlasy ptaków i jaj. W zasobach "Malczewskiego" są też maszynopisy, czasopisma, książki i inne wydawnictwa oraz również unikalny zbiór fotografii przyrodniczych i rodzinnych wykonanych przez L. Pac-Pomarnackiego - wymienia Edyta Nowicka z RDPL w Radomiu.

W grudniu 20 roku materiały ekspozycyjne, w tym opracowane plansze i elementy scenografii trafiły do muzeum. Trwa też pozyskiwanie elementów dotyczących przyrody i o charakterze historycznym na potrzeby scenografii od innych instytucji i organizacji z różnych części kraju. Zostaną one zaprezentowane podczas wiosennego oficjalnego otwarcia wystawy.

Eksponaty w dębie

W centralnej części ekspozycji będzie znajdowała się specjalnie przygotowana konstrukcja w formie pnia potężnego dębu, w którym zaprezentowane zostaną zbiory oologiczne (jaj ptasich) Leopolda Pac-Pomarnackiego. - Motyw drzewa symbolizuje równocześnie początek pasji kolekcjonerskiej Pomarnackiego rozpoczętej poprzez zbiór jaj wróbla spośród resztek bocianiego gniazda zrzuconego z drzewa po burzy. Symbolika ta jest szersza dotyczy bowiem całokształtu zainteresowań przyrodniczych i związanej z nimi kariery zawodowej, sięgających korzeniami do wczesnych lat życia bohatera - wyjaśnia Nowicka.

Na planszach będzie zaprezentowane kalendarium wydarzeń z życia bohatera od dziedzictwa, młodości, po czas wojny, walki, tułaczki (ciekawostka to elementy ekwipunku żołnierskiego armii Andersa) do czasów realizacji swojej pasji kolekcjonerskiej, pisarskiej związanej z życiem i działalnością na ziemi radomskiej.

Zwiedzającym będzie towarzyszył w tle, odtwarzany w pętli wywiad z Leopoldem Pac-Pomarnackim z roku 1988, w którym opowiada on o swoich wojennych kolejach losu.

W planach jest też opracowanie wirtualne przedsięwzięcia w oparciu o materiały przygotowane na wystawę, a także w oparciu o publikację wydaną przez RDLP w Radomiu w 2015 roku autorstwa Piotra Kacprzaka pt. „Leopold Pac-Pomarnacki – ptasznik i nemrod z Kresów i Radomia”.

kat

Fot. RDPL Radom

 

Tags