Lotnisko w Radomiu. Jest praca dla inspektora robót telekomunikacyjnych i geodety

22 lutego 2022

Są kolejne miejsca pracy na radomskim lotnisku. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, które jest właścicielem obiektu, szuka tym razem inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych i specjalisty ds. geodezji i kartografii.

 

fot. PPL

 

Jak wynika z ogłoszenia o pracy, inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych będzie sprawował nadzór inwestorski zgodnie z przepisami prawa budowlanego, kontrolował jakość stosowanych materiałów, brał udział w odbiorach oraz przy obsłudze gwarancyjnej, opiniował dokumentacje projektową i rozwiązań materiałowych.

Od kandydatów PPL oczekuje m.in: wykształcenia wyższego kierunkowego, uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie instalacji i sieci telekomunikacyjnych, minimum pięciu lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru przy robotach telekomunikacyjnych, znajomości przepisów prawa budowlanego, przepisów branżowych oraz procesu inwestycyjnego.

Natomiast do specjalisty ds. geodezji i kartografii będzie należała: realizacja zadań z zakresu zagadnień geodezyjnych i kartograficznych w ramach realizacji projektu budowy portu, wykonywanie pomiarów geodezyjnych w otoczeniu lotniska oraz opracowanie wyników pomiarów przeszkód lotniczych
w otoczeniu lotniska, udział w procesie certyfikacji Lotniska Warszawa-Radom,  zarządzanie zmianami eksploatacyjnych cech lotniska i aktualizację dokumentacji rejestracyjnej lotniska, aktualizacja danych lotniczych w AIP i INOP.

"Porty Lotnicze" informuję, że oferują m.in. pracę "w firmie o ugruntowanej pozycji lidera w branży firm świadczących obsługę naziemną na rzecz pasażerów, linii lotniczych i usług pozalotniczych" , a także: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, liczne benefity socjalnie i kulturalne, dofinansowanie do żłobków i przedszkoli dla dzieci pracowników;
 Ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach.

Od kandydatów PPL oczekuje m.in. wykształcenia średniego technicznego w zakresie geodezji, minimum dwóch lat doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków, posiadania uprawnień zawodowych z geodezji i kartografii , braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytania ze rozumieniem dokumentów z zakresu lotnictwa oraz geodezji i kartografii, umiejętności stosowania odpowiednich przepisów i radzenia
sobie w sytuacjach stresujących.

Zainteresowani powinni składać swoje CV do końca lutego. Szczegóły można znaleźć na tej stronie https://ppl.bip.gov.pl.

Ponadto nadal poszukiwani są: kontrolerzy bezpieczeństwa Portu Lotniczego Radom  Warszawa.
Tu rekrutację prowadzi firma ACS . Szczegóły pod numerami telefonów: 693 602 162, 603 958 013 lub rekrutacja@a-cs.pl.

bdb

 

Tags