Reklama
Reklama

Ludzie szeryfa

1 marca 2007

Mazowiecka policja ma nowe kierownictwo. Szef Komendy Wojewódzkiej z siedzibą w Radomiu Igor Parfieniuk mianował dziś swoich zastępców. Sam stoi na czele radomskiego garnizonu od 8 stycznia tego roku.
Rafał Batkowski Jak informuje zespół prasowy KWP nadkom. Rafał Batkowski ma 34 lata. Jest absolwentem Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów na Wydziale Prawa i Administracji UW, w zakresie zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. W policji od 1993 roku, od początku w pionie prewencji. Od 1995 do 2001 pracował w komisariacie na warszawskim Okęciu i w samodzielnym pododdziale antyterrorystycznym, a później- do 2005 r. w Komendzie Głównej Policji. Od października 2005 roku był naczelnikiem Zarządu Operacji Antyterrorystycznych w Głównym Sztabie Policji. Ostatnio pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. Ukończył liczne kursy - w tym zagraniczne – m.in. z zarządzania kryzysowego. Autor programu w zakresie interwencji policyjnych, który jest obecnie realizowany przy współpracy policji francuskiej, brytyjskiej i  holenderskiej. Żonaty, jedna córka..

Mirosław Schossler Drugi z zastępców to podinsp.Mirosław Schossler. Ma 40 lat, jest absolwentem Wydziału Administracji UMCS w Lublinie. W policji od 1991 roku. Początkowo pracował w Rzeszowie, przez pewien czas był zastępcą naczelnika wydziału kryminalnego tamtejszej KWP a następnie tworzył wydział do walki z korupcją. Od 15 lutego pracował w CBŚ KGP w Warszawie w wydziale zajmującym się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej, a potem w wydziale nadzoru CBŚ. Przez pewien czas pełnił również funkcję zastępcy dyrektora CBŚ. Żonaty, jeden syn.

Zdjęcia: KWP Radom