Miasto sprzedaje węgiel po preferencyjnych cenach. Trwa nabór wniosków od radomian

21 listopada 2022

Ponad osiemset wniosków o zakup preferencyjny węgla wpłynęło do tej pory do Urzędu Miejskiego w Radomiu. Nabór nadal trwa. Magistrat prosi zainteresowanych o jak najszybsze (najlepiej do końca tygodnia) składanie dokumentów, co pozwoli oszacować zapotrzebowanie i podpisać umowę z dostawcą.

 

 

Wzory wniosków o preferencyjny zakup węgla można pobrać w Urzędzie Miejskim w Radomiu w Biurze Obsługi Mieszkańca, pok. nr 19 lub wydrukować samodzielnie. Wzór wniosku jest dostępny w załączniku oraz na stronie.

Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Radomiu ul. Kilińskiego 30  w Biurze Obsługi Mieszkańca p. nr 19 w godzinach od 7.30 do 15.30 lub elektronicznie poprzez adres skrzynki podawczej Epuap: /umradom/SkrytkaESP.

Dokumenty zostaną zweryfikowane przez pracowników Urzędu Miejskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami. O wynikach wnioskodawcy zostaną poinformowani smsem/telefonicznie lub pocztą elektroniczną na podany we wniosku nr telefonu lub adres e-mail.

Po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku należy dokonać wpłaty należności za zadeklarowaną ilość węgla. Koszt 1 tony węgla dla mieszkańca wyniesie do 2000 zł. Dokładna cena zostanie podana po podpisaniu ze spółką skarbu państwa umowy na zakup węgla. Płatności należy dokonać:

  1. a)   przelewem bankowym na konto 40 1240 3259 1111 0010 4902 1571
  2. b)   poprzez terminal płatniczy na stanowisku w Biurze Obsługi Mieszkańca

W treści należy wpisać imię i nazwisko oraz dokładny adres wnioskodawcy.

Po dokonaniu wpłaty skontaktuje się z Państwem osoba odpowiedzialna za dystrybucję i ustali termin odbioru węgla. Zgłaszając się po odbiór węgla proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości. Zgodnie z ustawą koszty transportu z miejsca dystrybucji do gospodarstwa domowego pozostają po stronie wnioskodawcy.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie

Źródło: UM Radom

Tags