• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Miasto wypłaci protestującym nauczycielom pełne kwoty wynagrodzeń

2 kwietnia 2019

Radomscy nauczyciele nie stracą na strajku. Wszystkie placówki oświatowe otrzymają pełną kwotę zarezerwowaną na wynagrodzenia – zapowiada ratusz. Podobne decyzje podjęły wcześniej inne miasta.

    20190325_142731   - Pula środków na płace pozostająca w gestii dyrektorów szkół nie zostanie zmniejszona. Wszystkie pieniądze przewidziane na wynagrodzenia zostaną w całości przekazane do placówek. Rozumiemy postulaty nauczycieli i nie możemy pozwolić na to, by podjęta przez nich słuszna walka, w jakikolwiek sposób obróciła się przeciwko nim. Szczegóły będziemy uzgadniać z dyrektorami placówek i związkami zawodowymi - tłumaczy prezydent Radosław Witkowski. Przypomnijmy: decyzją prezydenta został powołany zespół, w którego skład wchodzą m.in. przedstawiciele wydziału edukacji magistratu, dyrektorzy kilku szkół i przedszkoli oraz związkowcy. Głównym celem zespołu jest monitorowanie sytuacji w placówkach oświatowych w celu zapewnienia dzieciom opieki w czasie strajku. Najbliższe posiedzenie zespołu jest zaplanowane na jutro. Na 83 placówki, w których odbyło się referendum strajkowe zorganizowane przez ZNP, załogi 79 opowiedziały się za protestem. kat, bdb
Tags