Reklama
Reklama

Morgan zostaje w klubie

1 marca 2007

Agata Morgan zostaje w klubie PiS radomskiej Rady Miejskiej. Taka decyzja zapadła na środowym posiedzeniu radnych tej partii.Radna zostaje w klubie
Agata Morgan jako jedyna z całego składu rady głosowała podczas ostatniej sesji rady przeciwko budżetowi zaproponowanemu przez prezydenta. - Nie zgadzam się, by na ostateczny kształt budżetu radni nie mieli wpływu. Sama zgłosiła kilka wniosków, które dotyczyły m.in. przeznaczenia pieniędzy na podwyżki dla pracowników instytucji kultury i ochronę zabytków. Sugestie nie zostały zaakceptowane. - Musiałam zabrać głos w imieniu środowiska, które reprezentuję. Nie możemy widzieć tylko takich potrzeb społecznych jak inwestycje i budowa dróg - argumentowała.

- Wyjaśniliśmy sobie wszystkie sporne sprawy - powiedział nam przewodniczący klubu Dariusz Wójcik. - Obie strony wyszły z tego spotkania zadowolone - dodał dyplomatycznie, ale nie chciał powiedzieć, czy Morgan została w jakiś sposób ukarana. - Ustaliliśmy, że takich informacji nie wynosimy na zewnątrz. Klub nadal liczy 14 osób - podkreślił.