Możemy stworzyć program rewitalizacji

13 lutego 2007

Czy Radom ma szansę na rewitalizację terenów zaniedbanych, zdegradowanych? Owszem, pod warunkiem, że przygotuje lokalny program i zdobędzie fundusze na jego realizację.

Teren, który ma być objęty programem Miasto może się starać o dofinansowanie z Unii Europejskiej, przewidziane na działania rewitalizacyjne w latach 2007-2013.  –W lokalnym programie trzeba przede wszystkim określić, jaki obszar Radomia miałby zostać poddany kompleksowej renowacji. A także - jakie podmioty miałyby w nim uczestniczyć i jakie projekty, w tym inwestycyjne zmierzające do poprawy stanu technicznego zdegradowanych ulic i budynków byłyby realizowane – wyjaśnia rzeczniczka prezydenta Ryszarda Kitowska. – Program taki powinien być szeroko skonsultowany z mieszkańcami.

Dlatego magistrat na swojej oficjalnej stronie internetowej prosi radomian, instytucje, zainteresowane firmy o wyrażanie opinii. – Liczymy zwłaszcza na tych, którzy do roku 2013 planują odnowę mieszkań – dodaje Kitowska. – Prosimy ich o wypełnienie specjalnego arkusza rejestracyjnego i przekazanie do końca lutego drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@magistrat.radom.pl

Ryszarda Kitowska podkreśla także, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego UE będą mogły być realizowane projekty dotyczące remontów budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz adaptacji budynków na cele mieszkaniowe dla rodzin o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach.  – Ale pod warunkiem, że budynki będą własnością władz publicznych lub podmiotów prowadzących działalność niedochodową – informuje. Teraz program obejmuje Miasto Kazimierzowskie

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomia nie może dotyczyć terenu całego miasta, lecz obszarów zdegradowanych. Założono wstępnie, że będzie to obszar zabudowy śródmiejskiej mieszkalno – usługowej o powierzchni 903 ha ograniczony ulicami : Zbrowskiego, Żeromskiego, wzdłuż torów kolejowych, Słowackiego, Kwiatkowskiego, Fabrycznej, Staroopatowskiej, Jana Pawła II, Młodzianowskiej, Czarnej, Żakowickkiej, Wierzbickiej, ks. Łukasika, Maratońskiej, (tereny zielone), Garbarskiej, Rawskiej, Głównej, Okulickiego,  wzdłuż rzeki Mlecznej, zachodniej strony Starego Ogrodu, terenu stadionu „Start”, Wernera, Mireckiego, wzdłuż Potoku Północnego, Brandta, Parkowej, Piaskowej, Szarych Szeregów. Program miałby także objąć tereny poprzemysłowe o powierzchni 7 ha przy ul. Żelaznej i Tokarskiej.

Przypomnijmy, że w Radomiu realizowany jest już jeden lokalny program rewitalizacji, ale obejmuje on  tylko 23 ha Miasta Kazimierzowskiego.