Reklama
Reklama

Na 70-lecie COP

11 czerwca 2007
Rowery z Fabryki Broni, maski przeciwgazowe, dokumenty i reklamy zakładów powstałych w Radomiu  w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego można oglądać w Resursie Obywatelskiej. Wystawę przygotowano w 70. rocznicę powstania COP. Maski z Fabryki Broni


COP obejmował 46 powiatów w  województwach: kieleckim - wraz z Radomiem - lubelskim, krakowskim, lwowskim. Powstało wtedy wiele dużych obiektów przemysłowych: elektrowni, hut, fabryk, stalowni. W Radomiu rozbudowano Fabrykę Broni, powstała również wytwórnia masek przecigazowych. Sposób w jaki inwestycje te wpłynęły na rozwój miasta pokazano na wystawie w Resursie Obywatelskiej, którą przygotowało Radomskie Towarzystwo Naukowe i Archiwum Państwowe. 

Na ekspozycji można zobaczyć wiele międzywojennych dokumentów, plany dalszej rozbudowy miasta (ze względu na wzrastającą liczbę mieszkańców planowano budować nowe osiedla, łaźnie, przychodnie i szkoły). Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia udostepnił również dwa rowery i maski przeciwgazowe z radomskich fabryk.

Obchody 70-lecia COP trwają we wszystkich miastach okręgu, a zaingurowane zostały na początku maja w Sandomierzu.