Na kulturalnej trasie

9 lipca 2007
Wsola, Radom, Czarnolas, Pionki, Domaniów - te miejscowości znalazły się na trasie kulturalno-turystycznej "wycieczki" mazowieckich samorządowców. - Chcemy poznać plany placówek i dowiedzieć się, które z nich  będą starały się o unijne pieniądze - tłumaczy członek zarządu Mazowsza Piotr Szprendałowicz. W Muzeum Jacka Malczewskiego


Pierwszym etapem na drodze wyprawy była Wsola, gdzie trwa remont pałacyku rodziny Gombrowiczów i gdzie powstaje muzeum najsłynniejszego z rodu - Witolda. - To będzie bardzo ciekawe miejsce - uważa wicemarszałek Mazowsza Tomasz Siemoniak. 

W Radomiu samorządowcy odwiedzili Muzeum Jacka Malczewskiego. Tu z kolei szczególnym zainteresowaniem obdarzyli południowe skrzydło gmachu popijarskiego, gdzie trwa remont. Placówka pozyskała na ten cel blisko 2 mln z Unii Europejskiej, wszystkie roboty będą kosztować 3 mln. - W tej części obiektu, gdzie zrekonstruowano stare mury swą siedzibę będzie miał dział przyrodniczo-ekologiczny muzeum - wyjaśnia nowy dyrektor placówki Adam Zieleziński.

Szanse na unijne pieniądze ma także Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, które chce poszerzyć swą działalność, zagospodarowując park wokół dworku, ciekawe pomysły zgłasza Stowarzyszenie Kolei Wąskotorowych "Lokomotywa" z Pionek, a tereny wokół zalewu w Domaniowie to doskonałe miejsce na rozwijanie rekreacji. - Zależy nam także, by w te rejony Mazowsza przyjeżdżali turyści, nawet warszawiacy, którzy teraz wybierają raczej północną część województwa - mówi Tomasz Siemoniak.