Nagroda św. Kazimierza zostanie przyznana po raz 15. Kto otrzyma ją w tym roku?

6 lutego 2023

Można już zgłaszać kandydatów do Nagrody św. Kazimierza. Jest ona przyznawana od 2009 r. Mogą ją otrzymać osoby, stowarzyszenia lub organizacje, które w roku poprzednim wykazały się wybitnymi dokonaniami w dziedzinie popularyzacji historii i tradycji Radomia oraz dziedzictwa kulturowego miasta.

 

Laureat otrzymuje statuetkę

 

Komisja konkursowa szczególną uwagę zwraca na to, czy wskazane we wniosku działania i osiągnięcia kandydata dotyczą konkretnie minionego roku, oraz jaka była liczba odbiorców podjętych przez niego inicjatyw.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą tylko na właściwym wniosku, który można pobrać na stronie internetowej Resursy Obywatelskiej. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły artystyczne oraz inne podmioty działające na rzecz kultury.

Termin przyjmowania wniosków upływa w poniedziałek, 20 lutego. Kandydatury można zgłaszać osobiście w sekretariacie Resursy lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

Wręczenie Nagrody św. Kazimierza odbędzie się 19 marca podczas tradycyjnych „Kazików”.

Źródło: UM Radom

Tags