„Niebieski Tydzień” dla ofiar przestępstw

7 grudnia 2007
Kampanię społeczną „Niebieski Tydzień” już po raz czwarty organizuje Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu. Potrwa ona od 10 do 14 grudnia i skierowana będzie do osób, które stały się ofiarami przestępstw. Ofiary przemocy domowej trafiają do Ośrodka Interwencji Kryzysowej

„Niebieski Tydzień” policja organizuje wzorem lat ubiegłych. - Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie świadomości obywateli w zakresie praw i obowiązków ofiar przestępstw. Będą zorganizowane punkty poradnictwa w instytucjach poza policyją, będziemy rozdawać ulotki mówiące o prawach ofiar i poradniki, z których dowiedzieć się będzie można jak unikać zagrożeń, jak nie stać się ofiarą przestępstwa i gdzie szukać pomocy – wyjaśnia rzecznik radomskiej policji Rafał Jeżak.

Zdaniem dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu Włodzimierza Wolskiego organizowanie takich kampanii ma głęboki sens. - Wprawdzie w Radomiu, m.in. dzięki naszej działalności, współpracy z policją, pomocą społeczną, miastem poziom wiedzy i świadomość społeczna na temat przemocy domowej, praw ofiar przestępstw itp. jest coraz większa, ale takie akcje zawsze sa potrzebne - twierdzi Wolski. I dodaje, że jeszcze do niedawna Radom przodował w niechlubnej statystyce okrutnych, drastycznych zdarzeń, ale od pewnego czasu spada liczba przestępstw przeciwko rodzinie. 

Policjanci w Radomiu od poniedziałku do piątku będą pełnić dyżury w: Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Malczewskiego (w godz.10 - 16, tel. infolinia 92 88 oraz 0 48 36 22 745 ) i Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy Caritas przy ul. Kościelnej (w godz. 14 - 18, tel. 365 29 29) oraz Linii Braterskich Serc (w godz. 18 - 22, tel. 0 800 311 800).

Dyżury w dniach 10-14 grudnia organizować też będą: komisariat policji w Iłży - ul. Przy Malenie w godz.14 - 18 (dyżurować będą policjanci), Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie ul.Słowackiego 6, pok. nr 6 w godz. 8 - 10 (dyżurować będą policjanci i pracownicy MGOPS w Skaryszewie) oraz komisarait policji w Pionkach przy ul. Leśnej 15 w godz.14 - 18 (dyżurować będą policjanci oraz pracownicy MOPS i GOPS w Pionkach).