„Nikt nie każe bzom…”. Napisz na konkurs haiku z 17 sylabami o wolności

13 kwietnia 2022

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu poetyckiego „17 sylab wolności” w ramach tegorocznego Free(Ra)dom Festival. Trzeba napisać haiku zawierające maksymalnie 17 sylab rozpisanych na trzy wersy 5 – 7 – 5.

 

"Pranie literackie", czyli haiku nadesłane na pierwszy konkurs (fot. MBP Radom)

 

Tematem konkursu jest bardzo szeroko pojęta wolność – rozumiana zarówno w ujęciu dosłownym (zewnętrzna), jak i metaforycznym (wewnętrzna); wolność w ujęciu historycznym (odnosząca się do konkretnych wydarzeń w historii ludzkości) i indywidualnym; wolność idei, człowieka, literatury, sztuki itd. Organizatorzy pozostawiają hasło konkursu do szerokiej interpretacji uczestników.

Forma literacka haiku narzuca natomiast ograniczenia formalne (maksymalnie 17 sylab rozpisanych na trzy wersy 5-7-5), które muszą być przestrzegane.

Nagrody finansowe (I miejsce – 1500 zł, II miejsce – 1000 zł, III miejsce – 500 zł) zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: do 18. roku życia i powyżej 18. roku życia. Termin dostarczenia prac to 1 czerwca 2022 r. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.mbpradom.pl.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2021 roku, także w ramach Free (Ra)dom Festival. Wpłynęło nań ponad 330 wierszy – nie tylko z Polski, ale i spoza jej granic. Jury nagrodziło i wyróżniło 16 spośród nich. W każdej kategorii wiekowej (do 18. roku życia i powyżej 18. roku życia) przyznało I, II i III miejsce oraz po pięć równorzędnych wyróżnień. 

A tak brzmiały ubiegłoroczne  zwycięskie haiku:

Nikt nie każe bzom,

By zakwitły na wiosnę.

I tak to robią.

(Agnieszka Prętki z Zielonej Góry – w kategorii do 18 lat)

oraz:

Widziałam dzisiaj

dwie małpki na wolności

Szklane i puste

(Monika Ślusarek z miejscowości Misie – w kategorii powyżej 18 lat).

 

 

Tags