• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Nowa wystawa pt. „69” w Elektrowni. 40-20-204-69-69 – kod Andrzeja Jana Jasińskiego

13 stycznia 2022

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu zaprasza w piątek, 14 stycznia o godz.18 na wystawę Jana Andrzeja Jasińskiego „69”, której artysta nadał kod 40-20-204-69-69. Pokaz stanowi podsumowanie realizowanego od 2000 r. projektu „Proste znaki”.

 

fot. archiwum prywatne artysty

 

Jan Andrzej Jasiński od początku lat 90. realizował prace o dużym zróżnicowaniu formalnym i technicznym, objęte wspólnym hasłem: „Ćwiczenia wyzwalające dla mieszkańców miasta Radomia”. Chodziło o formy i treści, jakich to miasto nie znało: happeningi, performansy, nowa fotografia. Pośród wielu pomysłów, pojawił się taki, który nawiązywał do pewnych schematów konstrukcyjnych obecnych w naszym otoczeniu. W budowie wielu form wokół można bowiem rozpoznać najprostsze figury geometryczne: koło, trójkąt, prostokąt. Dotyczy to zwłaszcza wytworów rąk ludzkich, choć i natura dostarcza nam szeregu podobnych skojarzeń, np. kręgi na wodzie czy kształt góry Fudżi, ale w prostokąty jest uboga. Człowiek za to wytwarza ich nadmiar – wystarczy się rozejrzeć!

Owocem tych przemyśleń był zapoczątkowany w 2000 r. projekt „Proste znaki”. Artysta przyjął, że będzie to plan na 20 lat. Jego pierwsza część (w wyborze) znalazła się na jego wystawie „3 dekady w Radomiu” w galerii przy ul. Traugutta (obecnie Galeria Łaźni) w 2010 r. i przedstawiała operacje na płaszczyźnie. Drugą odsłonę „Siódma pięciolatka”, która miała miejsce w 2015 r. w Resursie wypełniło 58 prac malarskich, które ukazywały sytuacje w iluzji przestrzennej. Płaskie figury zostały zastąpione czworościanami, sześcianami i kulami.

Obecny pokaz zamyka ten dwudziestoletni projekt, który – w najprostszym ujęciu – był zestawieniami trzech figur prostych z trzema kolorami zasadniczymi i trzema pochodnymi w stałym układzie, na prawach kontrastu. Można by rzec – szablon! Ale o to właśnie chodziło. Ideą bowiem główną stworzenie bogatej różnorodności interpretacji mentalnych i formalnych: od suchej surowości do barokowej dekoracyjności. Każda z prac podejmowała ten sam temat, i każda… była inna. Nie bez znaczenia był dla artysty aspekt dydaktyczny, który zawiera się w stworzonym przez niego na użytek odbiorców, w tym uczniów, stwierdzeniu: „Na temat nogi od stołu można namalować 10 obrazów, każdy zupełnie innymi i każdy bardzo dobry”. To prezentacja tezy, że można szukać satysfakcji twórczej także w działaniach na bardzo skromnym obszarze formalnym, który i tak pozostaje otwarty i nieskończony. Wystarczy czuć i myśleć… Kod liczbowy wystawy oznacza: 40 – tyle lat przy sztaludze, 20 – czas trwania projektu „Proste znaki”, 204 – liczba prac zrealizowanych w ramach projektu w latach 2000–2015, 69 – liczba prac na wystawie, 69 – wiek artysty.

Jan Andrzej Jasiński – ur. 1952 w Radomiu. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom w pracowni malarstwa profesora Mieczysława Wiśniewskiego w 1979 r. Twórczość w zakresie malarstwa, rysunku, ilustracji, scenografii, grafiki reklamowej, instalacji i performansu. Uczestnik 18 wystaw indywidualnych i 130 wystaw zbiorowych. Prowadzi działalność animatorską na terenie Radomia. wykładowca rysunku, malarstwa, kształtowania otoczenia, działań i struktur wizualnych, perspektywy w rysunku (Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu - 2004–2018), nauczyciel rysunku, malarstwa, podstaw projektowania i kompozycji.

 

 

Tags