Nowe krzewy na deptaku

28 sierpnia 2007
Katalpa kulista i irga pozioma upiększą deptak. Drzewa i krzewy ozdobne zostały zasadzone m.in. w gazonach na ostatnio odremontowanym odcinku ul. Żeromskiego. Nowe  krzewy ozdobią deptak


MZDiK ustawił na deptaku osiem gazonów, w każdym poasadzono po jednej katalpie i po cztery krzewy, które są uzupełnieniem roślinnej kompozycji. - Katalpa to wytrzymałe i sprawdzone już drzewo – zapewnia Andrzej Kuchcik z MZDiK. - Rośnie np. na ul. Moniuszki, gdzie w większości przyjęło się bardzo dobrze.
Osiem kolejnych drzew z kuliście ukształtowanymi liśćmi MZDiK zasadzi także w kilku innych miejscach w rejonie deptaka. - Katalpa zastąpi klony, które albo nie wyrosły, albo zostaly zniszczone – dodaje Kuchcik.

Upiększenie ul. Żeromskiego będzie kosztować prawie 3 tys. zł. Kolejne nasadzenia, tzw. Uzupełniajace, MZDiK wykona  na początku października; będzie to 800 drzew i 35 tys. krzewów w miejscach, gdzie zostały one z różnych przyczyn wycięte.