Nowe pociągi dla Kolei Mazowieckich

25 lipca 2007
Na mazowieckie tory wyjedzie za rok 37 nowoczesnych wagonów typu push-pull. Pociągi zakupi samorząd województwa. Będą one obsługiwać najbardziej zatłoczone linie. Nowe wagony mają zastapić te wysłużone 

Wagony wyprodukuje firma Bombardier Transportation i dostarczy je do końca listopada przyszłego roku (11 nowych wagonów sterowniczych i 26 środkowych) - Będą to piętrowe pociągi typu push-pull i trafią na najbardziej obciążone linie. "Odzyskane" w ten sposób EZT-y będzie można skierować do obsługi innych relacji, co w znacznym stopniu poprawi ofertę przewozową Kolei Mazowieckich – wyjaśnia Piotr Szprendałowicz, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Zakup wagonów finansowany jest z funduszy własnych województwa mazowieckiego oraz z kredytu pozyskanego przez samorząd z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt, opiewający na 50 mln euro (blisko 200 mln zł) został zaciągnięty na okres do 25 lat z możliwością wcześniejszej spłaty. Pieniądze na jego spłatę będą pochodzić z dochodów własnych budżetu województwa mazowieckiego.

W zespołach typu push-pull jest znacznie większa liczba miejsc siedzących niż w pociągach jednopoziomowych (jeden nowoczesny EZT ma ok. 200 miejsc siedzących, a push-pull – prawie 400). Pociągi złożone z tych składów mogą osiągnąć prędkość do 160 km/godz. Zanim podjęto decyzję o zakupie wagonów analizie poddane zostały także koszty utrzymania m.in. przeglądów codziennych i okresowych, napraw bieżących, planowanych, energii trakcyjnej, dostępu do infrastruktury i osobowe. 11 push-pulli może zastąpić 20 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych. - Generalne oszczędności w kosztach utrzymania pociągów wynieść mogą nawet 1,5 mln  w skali roku na korzyść push-pulli – zapewnia Szprendałowicz. Nie wyklucza równie, że nowe pociągi będą jeździły do Radomia.