Nowy przebieg Młodzianowskiej. Przystanki mają nowe nazwy

17 czerwca 2019

W związku z nadaniem nazwy Michalczewskiego dla nowego przebiegu ulicy Młodzianowskiej (na pograniczu Młodzianowa i Prędocinka), od soboty, 22 czerwca, ulegną zmianom nazwy czterech przystanków w tym rejonie.

 
271217przystanki

Fot. archiwum

  Nazwa kpt. Wincentego Michalczewskiego została nadana przez Radę Miejską w Radomiu dla nowego przebiegu Młodzianowskiej, na odcinku od skrzyżowania z Jana Pawła II do skrzyżowania z Godowską. W celu dostosowania nazw przystanków do obowiązującego nazewnictwa będą wprowadzone następujące zmiany: Brata Alberta/ Młodzianowska 02 na Brata Alberta  Michalczewskiego 02, Jana Pawła II/ Młodzianowska 02 na Jana Pawła II/ Michalczewskiego 02, Młodzianowska/ Brata Alberta 03 na Michalczewskiego/ Brata Alberta 01, Młodzianowska/ Jana Pawła II 04 na Michalczewskiego/ Jana Pawła II 02.
Tags