Nowy rok w dobrej szkole

3 września 2007
- Jesteście przykładem szkoły, który pokazuje, że mimo trudnych warunków finansowych, w jakich działa dziś oświata, można osiagnąć bardzo wiele - mówił do uczniów i nauczycieli "Kochanowskiego" edukacji Ryszard Legutko. - Wiem o waszych sukcesach. W placówce odbyła się ogólnopolska inauguracja roku szkolnego. Rok szkolny uroczyście rozpoczęty

Prof. Legutko zastanawiał sie także, jakie warunki musi spełniać dobra szkoła?. I odpowiadał: musi mieć dobrych nauczycieli, być bezpieczna, to znaczy z dyscypliną nie oznaczającą wykluczenia uczniowskiej wolności,  dbać o harmonijny rozwój uczniów, równocześnie uczyć i wychowywać, stanowić wspónotę.

Na uroczystość do najalepszego liceum na Mazowszu przybyło także wielu innych gości, w tym minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski. Szefowie obu resortów podpisali "Deklarację o zintegrowaniu współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz edukacji patriotycznej." W dokumencie zapisano m.in., że sygnatariusze deklarują: "konsolidację wysiłków podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie wychowania patriotycznego, wspieranie projektów edukacyjnych, wychowawczych i artystycznych, które promują postawy patriotyczne oraz prZypominają w interesujący sposób o polskiej historii, pełne poparcie dla inicjatyw, które służą budowaniu i umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego." Ministrowie podpisują deklarację

- Jesteście młodzi, a to oznacza bycie szalonymi i nieprzęcietnymi. Taka też nieprzeciętna powinna być edukacja, która w Polsce nigdy nie znaczyła tyle co dziś  - mówił do uczniów "Kochanowskiego" minister Kazimierz Ujazdowski.

Nowy dyrektor ZSzO nr 6 im. Jana Kochanowskiego Romuald Lis podziękowal za dotychczasową pracę i kierowanie szkołą przez 16 lat Karolowi Semikowi, który zdecydował o przejściu na wcześniejszą emeryturę. Karol Semik otrzymał medal patrona szkoły i ogromne brawa od zgromadzonych. - Dokonał pan bardzo dobrego wyboru przyjeżdżając do nas - zwrócił się były dyrektor placówki do ministra edukacji. - A wy - mówił do pierwszoklasistów - dobrze zrobiliście przychodząc właśnie tutaj.