Odprawa dla nauczyciela

28 marca 2007
8 tysięcy złotych (brutto) każdemu nauczycielowi, który zdecyduje się odejść w tym roku na emeryturę da prezydent. To o 3 tys. więcej niż w zeszłym roku. Ale decyzję trzeba podjąć jeszcze w kwietniu.W szkołach może zwolnić się kilkaset etatów

Wysokość odpraw dla pedagogów ustaliła Rada Miejska. – Uważam, że nauczyciele powinni z tej szansy i zachęty ekonomicznej skorzystać, bo nie wiadomo, czy jeśli nie odejdą teraz, to potem nie będą musieli pracować do 60 i 65 roku życia – podkreśla Andrzej Kosztowniak. I dodaje, że  tym samym zwolnią się miejsca dla młodych osób, absolwentów uczelni. W urzędzie pracy jest w tej chwili zarejestrowanych 1521 bezrobotnych z przygotowaniem pedagogicznym

Ilu nauczycieli z Radomia dotyczy uchwała Rady Miejskiej?  - Uprawnienia z tytułu art. 20 Karty Nauczyciela ma do wcześniejszej emerytury 114 osób. Są to pedagodzy, dla których może zabraknąć godzin do pełnego etatu – wyjaśnia wiceprezydent Ryszard Fałek . – Do tego dochodzą pedagodzy, którzy nabywają uprawnień emerytalnych na podstawie innych przepisów. Razem może być to około 300 osób.

Przepisy Karty Nauczyciela przewidują dla nauczycieli urodzonych po 31 grudnia 1948 roku a przed 1 stycznia 1969 roku wcześniejsze uprawnienia emerytalne. Zgodnie z art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela wymienieni wyżej nauczyciele nabywają prawo do emerytury bez względu na wiek, pod warunkiem wypracowania trzydziestoletniego okresu zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze (chodzi o pracę określana jako „z kredą przy tablicy”), zaś nauczyciele klas, szkół, placówek i zakładów specjalnych - dwudziestopięcioletniego okresu zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym.