Odszkodowania dla represjonowanych

3 stycznia 2008

Osoby represjonowane w latach 1944-89 za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego mogą starać się już o odszkodowania od Skarbu Państwa. To dzięki ustawie, której autorką jest radomska posłanka Marzena Wróbel (PiS).  Marzena Wróbel- Ustawa weszła w życie 18 listopada 2007 roku - przypomina Marzena Wróbel. - Aby otrzymać odszkodwanie trzeba najpierw uzyskać z sądu okręgowego lub sądu wojskowego zaświadczenie o nieważności orzeczenia wobec pokrzywdzonego przez sądy lub kolegia do spraw wykroczeń. Stwierdzenie nieważności będzie równoznaczne z uniewinnieniem – podkreśla posłanka. I dodaje że np. do radomskiego sądu pierwsze wnioski od pokrzywdzonych w Czerwcu 76 roku już wpłynęły.

Nieco inaczej ustawa traktuje internowanych. Unieważnienie wyroków, które zapadły wobec nich, następuje z mocy prawa i nie muszą oni starać się o wydanie zaświadczeń w sądach. Na złożenie wniosku oodszkodowanie mają jednak tylko rok od daty wejścia ustawy w życie, czyli do 18 listopada 2008r.

Maksymalna wysokość odszkodowania to 25 tys.zł; roszczenie to jest dziedziczne.

- Tak jak zapowiadałam w moim biurze poselskim będzie dyżurował prawnik, który bezpłatnie pomoże zainteresowanym m.in. przy składaniu wniosków. Podobne wsparcie pokrzywdzeni mogą też uzyskać w radomskiej "Solidarności" - mówi posłanka.