Piąty przetarg na projekt przebudowy ul. Zbrowskiego. Wpłynęłą jedna oferta

25 kwietnia 2022

Czy ten przetarg będzie skuteczny i wyłoni projektanta przebudowy ul. Zbrowskiego na Gołębiowie? Cztery poprzednie ogłaszane przez MZDiK trzeba było unieważnić. Teraz, w piątym postępowaniu, drogowcy mieli do otwarcia tylko jedną kopertę z ofertą.

 

 

 

Przypomnijmy: w pierwszym, trzecim i czwartym przetargu nie wpłynęła żadna propozycja. W drugim zgłosił się jeden zainteresowany, ale choć zaproponował cenę mieszczącą się w założeniach MZDiK (czyli do 600 tys. zł), to trzeba było ją odrzucić. Oferent nie udowodnił bowiem, że ma wymagane przez MZDiK doświadczenie, co było niezbędne przy projektowaniu tak dużej inwestycji.

W miniony piątek w MZDiK otwarto jedyną złożoną ofertę, która pochodzi od firmy MT-Projekt z Grójca i opiewa na 589 tys. zł.

Jak wynika z ogłoszenia o przetargu: "Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji rozbudowy układu drogowego dla obszaru ul. Zbrowskiego, ul. 11 Listopada i ul. Żółkiewskiego wraz z obsługą komunikacyjną przyległych osiedli mieszkaniowych. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych oraz innych prac i opracowań (..) niezbędnych dla kompletności dokumentacji wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji wynikających z ustawy (...) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i umożliwiających wykonanie robót budowlanych"

Zakres zamówienia to opracowanie dokumentacji projektowej na: rozbudowę dróg gminnych stanowiących połączenie dróg od ul. Zbrowskiego do ul. Żółkiewskiego wraz z infrastrukturą techniczną; budowę dróg gminnych od ul. Orląt Lwowskich do połączenia z ul. Andersa i ul. Gołębiowską wraz z infrastrukturą techniczną; rozbudowę drogi powiatowej ul. Zbrowskiego na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Żółkiewskiego obejmującą budowę skrzyżowania z ul. 11 Listopada wraz z infrastrukturą techniczną.

Opracowanie dokumentacji projektowych obejmuje około 2 km długości dróg.

Wykonawca ma 120 dni na realizację zamówienia.

bdb

 

Tags