• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Pieniądze na odnowę zabytków. Dostaną je m.in. fara i klasztor o. Bernardynów

2 października 2020

24 zabytkowe obiekty z regionu radomskiego dostaną dofinansowanie z samorządu województwa na remonty i konserwacje. To łącznie kwota ponad 1 mln 427 tys. zł. Dziś wicemarszałek Rafał Rajkowski wręczył beneficjentom certyfikaty „Cenny Zabytek Mazowsza”.

   

Dofinansowanie dostanie m.in. klasztor o. Bernardynów

 

Pokaźne sumy zasilą w tym roku m. in. parafię rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu, która wyda 70 tys. zł na prace konserwatorsko-restauratorskie przy wystroju renesansowej kaplicy Kochanowskich w kościele farnym; klasztor o. Bernardynów 40 tys. zł na konserwację polichromii w kościelnej kaplicy Matki Bożej Anielskiej; gmina Solec nad Wisłą 50 tys. zł na remont ratusza, zaś parafia pw. Narodzenia NMP w Starej Błotnicy 70 tys. zł na restaurację zabytkowych organów w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy.

- To nasz moralny obowiązek zachować w dobrym stanie te obiekty dla przyszłych pokoleń. Dlatego od lat wspieramy remonty takich miejsc i odznaczamy je certyfikatami. W tym roku wpłynęło aż 165 wniosków na kwotę kilkunastu milionów złotych. Ostatecznie dofinansowaliśmy w całym województwie konserwacje aż 93 obiektów - zaznacza wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach wpisanych do rejestru zabytków cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W sumie złożono 165 wniosków na łączną kwotę ponad 22 mln zł. Wśród ubiegających się o dotacje największą grupę stanowiły parafie oraz samorządy.

Łączna wartość dofinansowania wszystkich projektów na całym Mazowszu wyniesie blisko 7,5 mln zł, a do powiatów radomskiego, grójeckiego, przysuskiego, zwoleńskiego, lipskiego, białobrzeskiego i kozienickiego trafi ponad 1,4 mln zł.

kat

Tags