Pieniądze za czerwiec 76

22 listopada 2006

Od jutra (czwartek) poszkodowani w wypadkach czerwcowych w 1976 r. w Radomiu zaczną otrzymywać frnansowe rekompensaty. Fundusz utworzony przez rząd w czerwcu br. to 500 tys. zł.
Wojewoda: trudno wycenić krzywdy 

 

 O podziale puli pieniężnej decydował zespół działający przy wojewodzie mazowieckim. Od poszkodowanych radomian podczas wydarzeń w czerwcu 1976r. wpłynęło 404 wnioski. - 33 z nich uznaliśmy za bezzasadne - wyjaśnia wojewoda Tomasz Koziński. - Niektórzy z wnioskodawców mają bowiem dobrą sytuacją materialną, albo nie udokumentowali, że rzeczywiście uczestniczyli w tych wypadkach.

Jak podkreśla wojewoda, wprawdzie trudno jest wyceniać krzywdy, to jednak zdecydowano o zróżnicowaniu wypłacanych kwot. - Dlatego uznaliśmy, że 46 osób otrzyma 1800 zł, natomiast 322 - po 1290. Trzy wnioski są jeszcze w trakcie realizacji.

Pienąze będa przekazywane pocztą albo na konta zainteresowanych. Niewykluczone - dodał wojewoda - że poszkodowani w wypadkach będą mogli liczyć na kolejne rekompensaty, w Sejmie bowiem trwają prace związane z tym problemem.