Plusy Modlina, minusy Radomia

13 lipca 2007
Dlaczego Modlin, a nie Radom? Znamy już uzasadnienie władz Mazowsza dotyczące skreślenia Sadkowa z listy lotnisk, które mogą ubiegać się o unijne wsparcie. Zostaną nam tylko takie widoki?

Olbrzymie tereny należące do Skarbu Państwa, położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków kolejowych i drogowych, gotowa koncepcja programowo-przestrzenna modernizacji lotniska i biznesplan przedsięwzięcia - takie atuty zdaniem władz samorządu województwa mazowieckiego sprawiają, że Modlin ma największe szanse na utworzenie regionalnego portu cywilnego.

Argumenty za wyborem Modlina jako jedynego lotniska z Mazowsza, które może ubiegać się o fundusze unijne, Zarząd Mazowsza przedstawił dziś na konferencji prasowej. Samorządowcy przypomnieli, jak przebiegały negocjacje z Komisją Europejską i, że to na wniosek jej przedstawicieli, a także Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z listy lotnisk regionalnych ubiegających się o wsparcie UE, usunięto inne projekty, w tym radomski. Podkreślili też, że początkowo Komisja Europejska nie zgadzała się na przekazaniem pieniędzy na żadną inwestycję lotniczą. Jednak podczas rozmów z KE zarządowi województwa udało się wynegocjować wstępną zgodę na dofinansowanie co najmniej jednego lotniska regionalnego na Mazowszu, ze wskazaniem Modlina, jako inwestycji priorytetowej.

- Nie przekreśla to jednak ostatecznie szans na ubieganie się o dofinansowanie przez inne porty - twierdził wicemarszałek Mazowsza Jacek Kozłowski. -  Niewątpliwie nie będzie to jednak możliwe przed przeprowadzeniem pogłębionych prognoz rozwoju rynku lotniczego na Mazowszu oraz przed zakończeniem rządowych badań nad zasadnością budowy centralnego portu lotniczego. Ich zakończenie przewidziano na 2009 rok. Nie można wykluczyć zatem, że po 2009 roku, w świetle nowych danych i analiz, pojawią się korzystne przesłanki pozwalające na rozpatrzenie kolejnych projektów lotniskowych na Mazowszu.

Modlin jest jedynym w kraju portem regionalnym, który uzyskał akceptacje dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a nie otrzymał dofinansowania ze strony rządowej.

- Biorąc pod uwagę, iż lotnisko w Modlinie uzyskało przychylność Komisji Europejskiej, postanowiliśmy jeszcze raz wystąpić do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z prośbą o ponowne rozpatrzenie możliwości dofinansowania tej inwestycji w ramach kontraktu wojewódzkiego - poinformował członek zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz.

Zobacz też: Walczymy o lotnisko - zapewnia prezydent