Porządki w IPN

8 stycznia 2007
Podporządkowanie delegatury radomskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oddziałowi w Lublinie zapowiada prezes IPN. Janusz Kurtyka powiadomił o tej zmianie podczas wizyty w Radomiu.

- Mam nadzieję, że będzie to oznaczać sprawniejsze funkcjonowanie delegatury - podkreślił. - Oznacza jednocześnie uporządkowanie zaległości, uproszczenie procesu podejmowania decyzji, a także większe możliwości finansowania.

Jak zapowiada Janusz Kurtyka w połowie roku radomska delegatura rozpocznie przejmowanie dokumentów archiwalnych po byłej służbie bezpieczeństwa oraz innych dokumentów, które obecnie znajdują się w Warszawie.

Janusza Kurtyka nominował także na stanowisko naczelnika radomskiej delegatury INP Danutę Pawlik. Będzie ona również pełniła funkcję naczelnika miejscowego wydziału Biura Udostępniania Archiwizacji Dokumentów.

Do tej pory wszystkie komórki delegatury radomskiej były podporządkowane oddziałowi warszawskiemu IPN.