Potencjał do zbadania

21 grudnia 2006

Politechnika Radomska będzie badać potencjał innowacyjny firm z Radomia i powiatów w części południowej Mazowsza. Uczelnia wygrała konkurs na realizację projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej. 

Ralizacją projektu zajmie się ten zespół Zespół, który zajmuje się realizacją projektu z ogromnej grupy około 100 tys. przedsiębiorstw wyselekcjonuje tysiąc, które zdaniem naukowców są najbardziej podatne na procesy innowacyjne. Ankiety przeprowadzone przez pracowników naukowych Politechniki mają m.in. odpowiedzieć na pytanie, czy firmy są w stanie - i w jakim czasie - przestawić się na inny profil produkcji, czy są gotowe doskonalić się, wprowadzać nowe technologie.

- Wyniki badań, które przeprowadzimy, pozwolą na określenie słabych i mocnych stron tych firm, a to z kolei jest niezbędne do stworzenia spójnej strategii regionalnej w zakresie innowacyjności - tłumaczy Małgorzata Derfla z zespołu.

 

- W tej chwili mamy bardzo małą wiedzę o działających w regionie przedsiębiorstwach - wtóruje szef Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, prof. Janusz Kalotka. - Wiemy wprawdzie ile ich jest, ale już bardzo trudno uzyskać informacje na temat ich struktury, majątku, finansów. kadry. zasad zatrudniania, wykorzystania technologii.

- Bez tej wiedzy trudno podjąć właściwe decyzje: jak pokierować miastem, powiatem, czy i gdzie zbudować oczyszczalnię, jaką dziedzinę gospodarki wspierać i jakich szukać inwestorów - dodaje prorektor PR prof. Marian Sułek. - Zatem informacje zgromadzone przez zespół będą bardzo pomocne m.in. dla samorządów lokalnych, instytutów naukowych.

Zespół zakończy pracę w końcu lutego 2008r. Na realizację projektu przeznaczono ok.300 tys. zł.