Prawie 10 mln zł z budżetu Mazowsza dla regionu radomskiego. Trafią m.in. do muzeum i szpitali

17 marca 2021

W sumie ponad 9,5 mln zł trafi z budżetu Mazowsza do Muzeum im. Jacka Malczewskiego, szpitali i placówek oświatowych w Radomiu i regionie radomskim. To do decyzja radnych wojewódzkich. Pieniądze pochodzą z oszczędności.

 

Muzeum historii Radomia powstanie w kamienicach Gąski i Esterki

 

- Jeśli tylko się pojawiają, staramy się je przesuwać na inwestycje - wyjaśnia marszałek Adam Struzik. – Dzięki dodatkowym środkom m.in. ożyją wnętrza w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki. To właśnie tam Muzeum im. Jacka Malczewskiego planuje stworzyć wystawę stałą z zastosowaniem nowinek technologicznych, przedstawiającą historię Radomia.

5,8 mln zł dla Gaski i Esterki

W zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki powstanie wystawa stała pn. Muzeum Historii Radomia. Zostanie ona stworzona z wykorzystaniem technik multimedialnych. Placówka zakupi także pierwsze wyposażenie do wszystkich pomieszczeń nieekspozycyjnych. W tym roku na ten cel muzeum otrzyma ponad 5,8 mln zł, a w kolejnym – 3 mln zł. Muzeum wzbogaci się również o Pamiętnik Bronisławy Malczewskiej, siostry Jacka, patrona radomskiego muzeum. Na ten cel placówka otrzyma 50 tys. zł.

Sprzęt specjalistyczny i rewitalizacja willi

Wicemarszałek Rafał Rajkowski podkreśla, że samorząd województwa na bieżąco monitoruje sytuację w mazowieckich placówkach zdrowia. – Potrzeby są ogromne, dlatego każde wolne środki przeznaczamy właśnie na doposażanie i niezbędne inwestycje w szpitalach. Tym razem dzięki wsparciu z budżetu województwa w wysokości 2 mln zł szpital na Józefowie zakupi sprzęt specjalistyczny. Placówka wzbogaci się m.in. o: tor laparoskopowy 3D z ICG z osprzętem, system do endoskopowych operacji kręgosłupa, zestaw napędów neurochirurgicznych, topograf rogówkowy, monitor nerwu twarzowego, unit laryngologiczny, zestaw FESS do zabiegów endoskopowych zatok.

Dodatkowe pieniądze trafią do szpitala psychiatrycznego w Krychnowicach na rewitalizację  zabytkowej willi. Docelowo w obiekcie zostaną utworzone gabinety specjalistyczne Pracowni Psychologii Klinicznej oraz Zespołu Opieki Środowiskowej. Na ten cel samorząd województwa przeznaczy 1 mln zł w tym roku oraz ponad 2 mln zł w 2022 roku.

Inwestycje w placówkach oświatowych

400 tys. zł samorząd województwa przeznaczy na przygotowanie dokumentacji projektowej pod modernizację i rozbudowę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Oprócz tego ponad 80 tys. zł otrzyma Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nadbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej oraz dostosowania budynku do wymagań p.poż.

Wsparcie trafi także do Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, która otrzyma ponad 140 tys. zł na budowę sieci ciepłowniczej dla budynku, w którym mieści się filia placówki w Lipsku.

kat, bdb

Tags