• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Prezydent nie powołuje nikogo na miejsce Frysztaka. „Przynajmniej tymczasowo”

24 października 2019

Prezydent Radomia nie będzie miał jak dotychczas czterech zastępców. Radosław Witkowski zdecydował, że nie powoła wiceprezydenta w miejsce Konrada Frysztaka. Zadania, którymi się on zajmował, podzielił pomiędzy siebie i pozostałych członków kolegium prezydenckiego.

 
Kolegium prezydenckie w dotychczasowym składzie

Kolegium prezydenckie w dotychczasowym składzie

  Wakat w kolegium powstał po tym, jak Konrad Frysztak został wybrany posłem i pożegnał się z magistratem. Prezydent Witkowski wprowadził zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego. – Mam blisko czteroletnie doświadczenie w pracy z trzema zastępcami i dziś zdecydowałem, że przynajmniej tymczasowo odtworzymy ten model. Wprowadzając nową strukturę organizacyjną, brałem pod uwagę potrzebę zapewnienia sprawnej pracy urzędu, a jednocześnie zależy mi na tym, by jak najlepiej wykorzystać potencjał wszystkich osób zajmujących się tymi dziedzinami, które dotychczas nadzorował wiceprezydent Konrad Frysztak - wyjaśnia Radosław Witkowski. Prezydent sam objął nadzór nad pracą Wydziału Inwestycji, Biura Rozwoju Miasta i Biura Rewitalizacji. Wiceprezydent Jerzy Zawodnik, oprócz dotychczasowych obowiązków będzie sprawował nadzór nad Wydziałem Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydziałem Nieruchomości Gminnych, Biurem Nabywania i Zbywania Nieruchomości Gminy i Biurem ds. Systemu Informacji Przestrzennej. Wiceprezydent Katarzyna Kalinowska poza dotychczasowymi komórkami organizacyjnymi będzie też nadzorowała pracę Wydziału Architektury, Wydziału Geodezji oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej. Biuro Nadzoru Właścicielskiego trafiło natomiast do resortu, którym kieruje Skarbnik Miasta Sławomir Szlachetka. Przypomnijmy: kolegium prezydenckie działało już w mniejszym składzie, gdy posłanką została była wiceprezydent Radomia Anna Białkowska. bdb, kat
Tags